Informacja sygnalna prezentuje zapotrzebowanie na pracowników na kujawsko-pomorskim rynku pracy oraz przeciętne wynagrodzenia w poszczególnych grupach zawodów w 2016 roku. Poniższe opracowanie powstało w oparciu o wyniki badań: Popyt na pracę (Z-05), Struktura wynagrodzeń według zawodów (Z-12) oraz na podstawie informacji zebranych z powiatowych urzędów pracy na formularzu MPiPS.