W niniejszym opracowaniu przedstawiono strukturę i poziom przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto oraz strukturę wynagrodzeń według cech demograficznych i zawodowych w województwie kujawsko-pomorskim za październik 2014 r. Do analizy zróżnicowania wynagrodzeń wykorzystano miary pozycyjne. Źródłem informacji z zakresu wynagrodzeń jest reprezentacyjne badanie „Struktury wynagrodzeń według zawodów” realizowane z częstotliwością dwuletnią. Graficznym uzupełnieniem opracowania są wykresy.