Opracowanie sygnalne zawiera podstawowe informacje statystyczne na temat liczby pracujących, w tym osób niepełnosprawnych oraz wolnych miejsc pracy. Prezentuje również  dane statystyczne dotyczące zrealizowanego i niezrealizowanego popytu na pracę w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. Odnaleźć w nim można także  informacje dotyczące nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy według sektorów własności, wielkości jednostek oraz sekcji PKD.