Opracowanie prezentuje dane dotyczące podmiotów gospodarczych, w których w końcu 2014 r. ulokowany był kapitał zagraniczny. Dokonano charakterystyki m.in. ze względu na liczbę pracujących, wielkość podmiotów i ich lokalizację, wartość i strukturę kapitału, a także podstawowe wyniki finansowe tych podmiotów oraz wydatki inwestycyjne.