Opracowanie sygnalne zawiera statystyczną charakterystykę ilościowo-jakościową zasobów naturalnych, problemów zagrożenia i ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej województwa kujawsko-pomorskiego. Odnaleźć w nim można dane statystyczne dotyczące m.in. powierzchni, poboru i zużycia wody oraz zanieczyszczenia i ochrony powietrza.