Według wstępnych danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w województwie kujawsko-pomorskim było 778,3 tys. mieszkań (wzrost o 10,4% w stosunku do NSP 2011), czyli 5,1% wszystkich mieszkań w kraju. Wyposażenie mieszkań w centralne ogrzewanie wzrosło w stosunku do 2011 r. o 2,5 p. proc., w gaz z sieci o 0,7 p. proc., a wyposażenie budynków w te instalacje zwiększyło się odpowiednio o 0,8 p. proc. i 5,9 p. proc.