Opracowanie sygnalne zawiera podstawowe informacje z zakresu transportu, a w szczególności sygnalizuje zmiany jakie zaszły na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na przestrzeni lat 2010–2015 w takich tematach jak: długość dróg publicznych o nawierzchni twardej, zarejestrowane pojazdy samochodowe oraz wypadki drogowe. Przedstawiono również strukturę według wieku samochodów osobowych i ciężarowych w 2015 r. w poszczególnych powiatach województwa. Dane zaprezentowano w postaci wykresów, tabel i map.