Opracowanie ukazuje sytuacje demograficzną na terenach wiejskich województwa kujawsko- pomorskiego w 2014 r. Tereny wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego podzielono na 5 grup ze względu na kierunek i tempo zmian w liczbie ludności w latach 2005-2014.
W ramach grup przeanalizowano podstawowe wskaźniki demograficzne m.in.:  współczynnik przyrostu naturalnego, saldo migracji, współczynnik starości demograficznej.
Przeprowadzona analiza wskazuje, że tereny wiejskie województwa kujawsko pomorskiego są dość silnie zróżnicowane ze względu na zachodzące w nich procesy demograficzne.