Opracowanie sygnalne stanowi drugą edycję prac nad obszarami funkcjonalnymi miast w województwie kujawsko‐pomorskim. Przy wykorzystaniu aktualnych danych ponownie poddano analizie wszystkie miasta województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem wytworzenia przez nie obszarów funkcjonalnych. Zgodnie ze Strategią rozwoju województwa kujawsko‐pomorskiego do roku 2020 miasta zakwalifikowano do czterech kategorii polityki miejskiej, tj. ośrodków stołecznych województwa, miast regionalnych i subregionalnych, ośrodków powiatowych i ośrodków uzupełniających siedziby powiatów oraz lokalnych ośrodków rozwoju.