W 2022 r. zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i w kraju, w porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyła się liczba wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców. Udział zezwoleń, które zostały wydane obywatelom Ukrainy na wykonywanie pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zmniejszył się o 48,5 p. proc.