W latach 2014–2019 zwiększała się liczba wydawanych zezwoleń na pracę cudzoziemców, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i w Polsce. W 2019 r. pracodawcy uzyskali najwięcej zezwoleń dla obywateli Ukrainy. Podobna sytuacja miała miejsce przed rokiem, a także przed pięcioma laty.