Długość dróg publicznych o nawierzchni twardej w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2015 r. wyniosła 17263,1 km. W porównaniu z poprzednim rokiem w województwie przybyło 301,4 km dróg (6 lokata w kraju), a w porównaniu z 2010 r. – 1624,6 km (2 lokata w kraju). W przeliczeniu na 100 km2 powierzchni w województwie przypadało 96,1 km dróg (w kraju 93,0 km).