Łączne dochody budżetów miast na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim wzrosły w stosunku do 2007 r. o 64,7%, a ich wydatki wzrosły o 61,0%.