Rok 2017 był kolejnym od 2012 r., w którym odnotowano malejące powoli natężenie zachorowań na gruźlicę w województwie kujawsko-pomorskim. W 2017 r. było niższe niż średnio w kraju.