W 2016 r. w województwie kujawsko‐pomorskim uzyskano większą produkcję upraw zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi niż przed rokiem. Zbiory ziemniaków i buraków cukrowych w omawianym roku były również wyższe niż rok wcześniej. O wyższym poziomie produkcji tych upraw zadecydowała większa powierzchnia uprawy oraz zdecydowanie wyższe niż w 2015 r. plonowanie. Zbiór rzepaku i rzepiku był niższy niż w 2015 r. Wynikał z niższego plonowania i zmniejszonego areału uprawy.