Liczba podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) w województwie kujawsko-pomorskim podczas pandemii systematycznie rosła. Według stanu na 28 lutego 2022 r. zarejestrowanych było 215,5 tys. podmiotów. Było to o 2,5% więcej niż w końcu lutego 2021 r. i o 5,6% więcej na koniec lutego 2020 r.