W województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2016 r. w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON zarejestrowanych było 194,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne), tj. o 0,3% więcej niż przed rokiem. Jednostki z terenu województwa stanowiły 4,6% podmiotów zarejestrowanych w kraju.