31 grudnia 2018 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 28,8 tys. osób starszych - powyżej 60. roku życia - prowadzących działalność gospodarczą (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Kobiety stanowiły 38,8% z nich. Prawie 1/3 seniorów prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne zajmowała się handlem; naprawą pojazdów samochodowych.