W 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano napływ migracyjny na poziomie 20,4 tys. osób, z czego 10,9 tys., tj. 53,4%, stanowiły kobiety. W analizowanym roku odpływ migracyjny wynosił 22,2 tys. osób, z czego 11,8 tys., tj. 53,3%, stanowiły kobiety.