W województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2015 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 707,1 tys. osób, co oznacza wzrost w stosunku do 2014 r. o 1,8%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w analizowanym roku wyniosło 3369,85 zł i było o 3,0% wyższe w porównaniu z 2014 r.