Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 158,5 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Około 1/3 z nich było kobietami.