Według stanu na koniec września 2023 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 223,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 2,3% więcej niż w końcu września 2022 r.