Według stanu na koniec września 2021 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 214,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,3% więcej niż w końcu sierpnia 2021 r. i o 2,8% więcej niż 30 września 2020 r.