Według stanu na koniec sierpnia 2023 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 223,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 2,4% więcej niż w końcu sierpnia 2022 r.