Według stanu na koniec października 2022 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 219,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 1,8% więcej niż w końcu października 2021 r.