Według stanu na koniec marca 2021 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 210,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,3 więcej niż w końcu lutego 2021 r. i o 3,0% więcej niż 31 marca 2020 r.