Według stanu na koniec maj 2023 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 221,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 2,5% więcej niż w końcu maja 2022 r.