Według stanu na koniec lutego 2023 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 219,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 2,0% więcej niż w końcu lutego 2022 r.