30 listopada 2020 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 209,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,1% podmiotów więcej niż w końcu października 2020 r. i o 2,4% więcej niż 30 listopada 2019 r.