Według stanu na koniec lipca 2021 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 213,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 0,2% więcej niż w końcu czerwca 2021 r. i o 3,0% więcej niż 31 lipca 2020 r.