Według stanu na koniec kwietnia 2023 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 220,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 2,4% więcej niż w końcu kwietnia 2022 r.