Według stanu na koniec czerwca 2023 r. w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 222,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). Było to o 2,5% więcej niż w końcu czerwca 2022 r.