W 2013 r. w dziesięciu województwach wskaźnik wykorzystywania Internetu przez przedsiębiorstwa do kontaktów z administracją publiczną ukształtował się na poziomie niższym niż średnia w Polsce (88,0%). W województwie kujawsko-pomorskim zainteresowanie usługami tego rodzaju wykazało 84,2% podmiotów, tj. o 3,8 p. proc. mniej niż średnia krajowa. Najwięcej przedsiębiorstw korzystających z e-administracji odnotowano w województwie śląskim (93,7%, o 5,7 p. proc więcej niż średnia w kraju), a najmniej w województwie zachodniopomorskim (81,4%, o 6,6 p. proc mniej niż średnia dla Polski).