W latach 2020–2022 w województwie kujawsko-pomorskim aktywność innowacyjną wykazało 33,4% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 32,4% przedsiębiorstw z sektora usług. Nakłady na działalność innowacyjną poniesione przez przedsiębiorstwa przemysłowe w 2022 r. wyniosły 827,2 mln zł, podczas gdy w przedsiębiorstwach usługowych ich wartość wyniosła 414,9 mln zł.
W 2022 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2020–2022, w przy-chodach ogółem wyniósł w przedsiębiorstwach przemysłowych 4,8%, a w usługowych – 1,5%.