Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim znajdowało się 1156 cmentarzy o łącznej powierzchni 941,5 ha. W miastach zlokalizowane były 172 cmentarze o powierzchni 469,4 ha, natomiast na wsiach znajdowały się 984 cmentarze o powierzchni 472,0 ha.