W województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. łączne dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 10697,7 mln zł, a łączne wydatki wyniosły 10434,8 mln zł.