W 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim pracowało 45 lekarzy specjalistów onkologów. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła liczba specjalistycznych porad lekarskich udzielonych mieszkańcom w poradniach onkologicznych (o 7,1 tys.).