Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.05.2019

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego życzymy wszystkim Pracownikom Samorządowym powodzenia w realizacji zadań
i aktywnego zaangażowania wszystkich interesariuszy rozwoju regionalnego i lokalnego


 

Wsparcie statystyki publicznej dla samorządu terytorialnego

Sprawność systemu obserwacji procesów rozwojowych regionów, w którym dużą rolę odgrywają systemy informacyjne, jest jednym z podstawowych warunków efektywnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego (JST). Statystyka publiczna (Główny Urząd Statystyczny i 16 urzędów statystycznych ulokowanych w stolicach województw) od lat wspiera jednostki samorządu terytorialnego, oferując kompleksowy zestaw informacji dopasowanych do potrzeb samorządów. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie informacyjne i udostępniane dane statystyczne pomagają Państwu w realizowaniu bieżących zadań. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z naszych baz danych, systemów i publikacji, a także do kontaktu z Wojewódzkimi Ośrodkami Badań Regionalnych (WOBR).

 

 

Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych dla samorządu terytorialnego to:

  • wspólne projekty badawczo-analityczne oraz publikacje statystyczne o tematyce związanej z diagnozowaniem rozwoju regionalnego i lokalnego;
  • współudział w przygotowaniu systemów monitorowania za pomocą wskaźników statystycznych;
  • wspólne konferencje i seminaria naukowe na temat rozwoju badań regionalnych i przestrzennych;
  • edukacja statystyczna w zakresie metodologii prowadzonych badań statystycznych oraz zasobów informacyjnych statystyki publicznej.

Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych dla samorządu terytorialnego to:


  Statystyczne Vademecum Samorządowca (SVS) to zestaw raportów o sytuacji społeczno-gospodarczej: gmin, powiatów, miast na prawach powiatu, województw i obszarów funkcjonalnych, w tym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

 

Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie, a pierwsze dane pochodzą z 1995 roku. Dane i wskaźniki opisują: miejscowości statystyczne, gminy, powiaty, województwa, kraj oraz jednostki zgodne z nomenklaturą NUTS: makroregiony, regiony, podregiony.
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start


 

STRATEG to system stworzony przez GUS na potrzeby programowania i monitorowania polityki rozwoju (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz Unii Europejskiej.
https://strateg.stat.gov.pl/
 

Atlas Statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego to publikacja stanowiąca wsparcie informacyjne dla analiz przestrzennych. W sposób kartograficzny obrazuje rozwój  oraz uwarunkowania regionalne i lokalne.
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/atlas-statystyczny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego,11,1.html


Prace rozwojowe

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) 

Obecnie statystyka publiczna opracowuje razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Związkiem Miast Polskich i Związkiem Powiatów Polskich System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Będzie to pierwsze w Polsce kompleksowe i powszechnie dostępne rozwiązanie systemowe umożliwiające monitorowanie i doskonalenie świadczenia usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. System zostanie uruchomiony w 2021 r.


Statystyki eksperymentalne

Jednocześnie z bieżącymi badaniami statystyka publiczna prowadzi prace rozwoje, które prezentujemy w specjalnym portalu Statystyki Eksperymentalne. Jest to zbiór prac badawczych opracowywanych w nowatorski sposób bądź z zastosowaniem eksperymentalnych metod wykraczających poza standardową praktykę działań.
https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/

Do góry