Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

11 grudnia 2017 r. – 9 marca 2018 r., woj. kujawsko-pomorskie

Wojewódzki Konkurs Statystyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych „Ciekawość – pierwszy stopień do statystyki”

 1. Współorganizator:
  Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Cel konkursu:
  Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego miał na celu rozwijanie wśród uczniów umiejętności analizy i interpretacji danych liczbowych oraz formułowania wniosków na podstawie przeprowadzonej dedukcji, utrwalenie wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz popularyzowanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej.
 3. Zakres współpracy:
  Patronat Honorowy Marszałka Województwa oraz ufundowanie nagrody głównej.

 

25 października 2017 r., Toruń

Seminarium pt. „Wpływ rynku pracy na rozwój gospodarczy”

 1. Organizator:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Uczestnicy:
  Oprócz przedstawicieli Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy: Zastępcy  Dyrektora p. dr Dominika Śliwickiego oraz p. dr. Macieja Ryczkowskiego udział wzięli przedstawiciele sektora prywatnego z ManpowerGroup Sp. z o.o., CBRE Polska Sp. z o. o. oraz Progres Sp. Z o.o. Sp. K.,  delegaci Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, przedstawiciele służby więziennej w Bydgoszczy oraz pozostali uczestnicy zainteresowani tematyką spotkania.
 3. Cel spotkania:
  Celem spotkania było omówienie najnowszych trendów na rynku pracy, w szczególności dotyczących zatrudniania. Spotkanie odbywało się pod tytułem:  Wpływ rynku pracy na rozwój gospodarczy.
 4. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Maciej Ryczkowski - "Alternatywne formy zatrudnienia w świetle danych statystycznych".
 5. Materiały:
  Prezentacje dostępne na żądanie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

 

29 maja 2017 r., Toruń

XXXII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – sesja absolutoryjna

 1. Organizator/Współorganizator:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Uczestnicy:
  Około 40 osób, w tym Marszałek Województwa Piotr Całbecki, członkowie Zarządu Województwa, Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zaproszeni goście, przedstawiciele mediów lokalnych, oraz inne osoby zainteresowane uczestniczeniem w sesji.
 3. Cel spotkania:
  Prezentacja i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za rok 2016.
  Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 1. Prowadzący:
  Przewodniczący Sejmiku, Pan Ryszard Bober
 2. Materiały:
  Zaproszenie oraz Pełny porządek obrad – przekazane droga mailową.

 

20 maja 2017 r., Toruń

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2017

 1. Organizator/Współorganizator:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu
 2. Uczestnicy:
 • administracja rządowa i samorządowa,
 • organizacje pracodawców,
 • beneficjenci programów unijnych.
 1. Cel spotkania:
 • przybliżenie mieszkańcom regionu zmian, które zaszły w ich otoczeniu dzięki unijnemu wsparciu.
 1. Główne zadania:
 • kampania promocyjna instytucji zajmujących się wdrażaniem  programów i środków unijnych w województwie
 1. Materiały: 

24 kwietnia 2017 r., Toruń

XXXI sesja sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 1. Organizator/Współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Uczestnicy: Zarząd Województwa, radni sejmiku województwa, przedstawiciele nagrodzonych szkół, przedstawiciele Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz zaproszeni goście (ok. 50 osób)
 3. Cel spotkania:
 • Uroczyste podsumowanie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
 • Informacja z pracy Sejmiku Województwa i Zarządu Województwa.
 • Informacja o działalności Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Informacja o sytuacji na rynku pracy (WUP).
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Stan wdrażania polityki terytorialnej, w tym instrumentu ZIT.
 • Inne sprawy.
 1. Główne zadania: Udział w sesji sejmiku województwa, zapoznanie z bieżącymi sprawami związanymi z rozwojem regionu.
 2. Materiały: Plan spotkania

 

20 kwietnia 2017 r., Gmina Koneck, powiat aleksandrowski

XX Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Organizator/Współorganizator:
Prezydium Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uczestnicy:
Ok. 70 gości, głównie Wójtowie bądź przedstawiciele gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 1. Cel konferencji/seminarium:
  Konwent Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego został powołany jako forum wymiany doświadczeń oraz wypracowania opinii i stanowisk w sprawach dotyczących gmin. Głównymi  tematami tego posiedzenia była kontynuacja dyskusji nt. reformy oświatowej oraz wdrażanie RPO w ramach obszarów wiejskich.
 2. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz: 
 3. MateriałyPlan spotkania

 

30 marca 2017 r., Toruń

Konferencja „Plan inwestycyjny dla Europy – Plan Junckera – w procesie zrównoważonego rozwoju regionów”

 1. Organizator/Współorganizator:  
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwo Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny
 2. Uczestnicy:
  W konferencji uczestniczyło około 400 gości, w tym Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Wioletta Zwara, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Ministerstwa Rozwoju i samorządu województwa, parlamentarzyści i samorządowcy, przedstawiciele sektora bankowego i instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi polskich województw, a także reprezentanci środowisk akademickich, biznesowych i pracowniczych.
 3. Cel konferencji/seminarium:
 • omówienie założeń Planu Inwestycyjnego dla Europy (Planu Junckera),
 • omówienie możliwości rozwojowych dla polskich regionów w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych,
 • prezentacja pozytywnych przykładów finansowanych w ten sposób przedsięwzięć.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  x
 2. Materiały:
  http://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacje-prasowe/30662-w-toruniu-o-planie-junckera-i-przyszlosci-europejskiej-polityki-spojnosci

 

28 marca 2017 r., Toruń

Spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

 1. Organizator/Współorganizator:
  Biuro Ewaluacji, Wydział Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 2. Uczestnicy:
  Członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją oraz osoby zastępujące nieobecnych członków Grupy.
 3. Cel spotkania:
  Konsultacja koncepcji badań planowanych do realizacji w 2017 r., które wynikają z Planu ewaluacji oraz działań ad-hoc oraz zapoznanie członków GSE z ciekawymi tematami związanymi z działalnością instytucji, w których pracują członkowie GSE. Pierwszym tematem były zagadnienia dotyczące polskiej statystyki publicznej dostarczającej rzetelne, oficjalne i wiarygodne informacje niezbędne także do realizacji planu ewaluacji RPO.

 

3 października 2016 r. – 9 marca 2017 r., woj. kujawsko-pomorskie

Wojewódzki Konkurs Statystyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych „Ciekawość – pierwszy stopień do statystyki”

 1. Współorganizator:
  Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Cel konkursu:
  Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego miał na celu rozwijanie wśród uczniów umiejętności analizy i interpretacji danych liczbowych oraz formułowania wniosków na podstawie przeprowadzonej dedukcji, utrwalenie wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz popularyzowanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej.
 3. Zakres współpracy:
  Patronat Honorowy Marszałka Województwa oraz ufundowanie nagrody głównej.

 

15 lutego 2017 r., Toruń

Spotkanie dotyczące współpracy Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 1. Organizator/Współorganizator:
 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 1. Uczestnicy:
  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego (Wydział Analiz i Ewaluacji, Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego wraz z przedstawicielami Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku), przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (p. Dyrektor Wioletta Zwara, z-ca dyrektora p. Barbara Ptaszyńska, kierownik Referatu Analiz i Badań Regionalnych p. dr Wiesława Gierańczyk wraz z pracownikami Referatu Analiz i Badań Regionalnych oraz kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych p. Małgorzata Rybak wraz z pracownikami Ośrodka), oraz przedstawiciele Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (p. dr Andrzej Anszperger oraz p. dr Michał Pietrzak).
 2. Cel konferencji/seminarium/spotkania:
 • zapoznanie partnerów, którzy dołączyli się do trwających prac z dotychczasowymi założeniami i postępem działań,
 • doprecyzowanie zakresu merytorycznego (ostateczny dobór mierników), 
 • ustalenie zasad współpracy przy opracowywaniu cyklu publikacji wspierających monitorowanie realizacji strategii rozwoju regionu.
 1. Główne zadania:
  Przygotowanie w 2017 r. dwóch opracowań: „Potencjał konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego" oraz „Innowacyjność przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego".
 2. Materiały:
  Brak materiałów

15 lutego 2017 r., Toruń

Spotkanie dot. potrzeb informacyjnych w zakresie danych o eksporcie województwa

 1. Organizator/Współorganizator:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (US):
 • Wioletta Zwara – Dyrektor Urzędu,
 • Barbara Ptaszyńska – Zastępca Dyrektora Urzędu,
 • Małgorzata Rybak – Kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych (OBR),
 • Dariusz Klamecki, Bożena Małecka – OBR,

przedstawiciele Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (UM):

 • Maciej Kanabaj – Kierownik,
 • Benedykt Kotkiewicz – Główny Specjalista,
 • Tatjana Tyszkiewicz – Główny Specjalista.
 1. Cel spotkania:
  Nawiązanie współpracy pomiędzy Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy a Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, funkcjonującym w strukturze Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, służącej rozpoznaniu możliwości uzyskania informacji o działalności eksportowej jednostek z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.
 2. Główne zadania:
  Przygotowywanie wkładu Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy do opracowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów na temat wyników badań statystyki publicznej w zakresie handlu zagranicznego Polski oraz działalności eksportowej jednostek z województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Materiały: ­
  Przekazano raport metodologiczny z pracy badawczej „Handel zagraniczny w województwach (NTS 2)”.

 

19 grudnia 2016 r., Toruń

XXVIII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 1. Organizator/Współorganizator:
  Urząd Marszałkowski w Toruniu
 2. Uczestnicy:
  Około 100 uczestników, w tym przedstawiciele Zarządu Województwa, Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz inne osoby
 3. Cel:
  Uroczyste i zwyczajne Obrady Zarządu Województwa – XXVIII sesja Sejmiku Województwa
 4. Prowadzący:
  Przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober
 5. Materiały:
  Program XXVIII Sesji Sejmiku

 

25 listopada 2016 r., Toruń

Spotkanie dot. współpracy Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie przygotowania wspólnych opracowań analitycznych

 1. Organizator/Współorganizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:

przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (US):

 • Wioletta Zwara – Dyrektor Urzędu,
 • Barbara Ptaszyńska – Zastępca Dyrektora Urzędu,
 • Małgorzata Rybak – Kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych (OBR),
 • Wiesława Gierańczyk – Kierownik Referatu Analiz i Badań Regionalnych KPOBR (RR OBR),
 • Bożena Małecka, Magdalena Miśko – OBR,
 • Milena Krajewska, Rafał Lis, Barbara Szyda, Małgorzata Podolak – RR OBR;

przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UM):

 • Jolanta Rudnicka – Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji (WAE DRR),
 • Sławomir Wesołowski – Kierownik Biura Analiz (BA WAE DRR),
 • Jolanta Konkel – WAE DRR,
 • Aleksandra Barańska – BA WAE DRR,
 • Ewelina Babicka-Zarębska – BPR DRR
 • Ewelina Reniecka – Biuro Obsługi Technicznej Systemu Analiz (BO WAE DRR).
 1. Cel spotkania:
 • doprecyzowania zakresu merytorycznego opracowań analitycznych ustalonych na spotkaniu 3 listopada br. tj. z zakresu konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego oraz innowacyjności regionu, wspierających monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 2020+, które mają być wspólnie przygotowywane przez zespoły Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
 • opracowanie zapisów do Planu Wydawniczego US na 2017 r. uwzględniających nowe opracowania analityczne,
 • omówienie wstępnych zapisów do Planu Wydawniczego US na 2018 r. uwzględniających nowe opracowania analityczne.
 1. Główne zadania:
  Przygotowywanie opracowań analitycznych wynikających z potrzeb głównego zewnętrznego odbiorcy danych, tj. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

17-18 listopada 2016 r., Uniejów

III Konferencja Naukowa z cyklu Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. Stan - Trendy - Strategie

 1. Organizator/Współorganizator:
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – Wydział Zarządzania
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
 1. Uczestnicy:
  W konferencji uczestniczyło około 60 gości, w tym przedstawiciele środowiska naukowego z kraju (m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i zagranicy (,Białoruska Akademia Rolnicza w Gorkach) oraz statystyki publicznej.
 2. Cel konferencji/seminarium:
  Wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych w zakresie konkurencyjności i rozwoju regionów w warunkach integracji europejskiej oraz integracja przedstawicieli nauki, biznesu i samorządowców.
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Referat pt. „Skłonność przedsiębiorstw przemysłowych województwa kujawsko-pomorskiego do wdrażania innowacji przynoszących korzyści dla środowiska w latach 2012-2014”. W przygotowanej prezentacji zwrócono uwagę, że w warunkach coraz większej presji człowieka na środowisko, ważne jest aby ograniczać negatywne skutki jego działalności. Dlatego w myśl zasady zrównoważonego rozwoju zwraca się coraz większą uwagę na ochronę zasobów naturalnych oraz inicjowanie działań mających na celu złagodzenie negatywnych skutków działalności człowieka na środowisko, wśród których znaczące miejsce zajmują ekoinnowacje. Badania dotyczące działalności przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie ekoinnowacji są słabo rozpowszechnione w Polskiej literaturze przedmiotu, dlatego celem opracowania było scharakteryzowanie skłonności przedsiębiorstw przemysłowych do wdrażania innowacji przynoszących korzyści dla środowiska. Szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorstwom województwa kujawsko-pomorskiego. Analizie poddano również determinanty wdrożenia innowacji przynoszących korzyści dla środowiska. Podstawę opracowania stanowiły dane pochodzące z badania Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeprowadzane na formularzu sprawozdawczym PNT-02 (Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle). Przy opracowaniu analizy wykorzystano podstawowe metody statystyki opisowej. Część badawcza została dopełniona analizą literatury przedmiotu.

 

6 listopada 2015 r., Bydgoszcz

Konferencja Naukowa: „II Konferencja Naukowa cyklu Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. Stan Trendy – Strategie"

 1. Organizator:
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy we współpracy z Fundacją Innowacyjnego Rozwoju i Wiedzy oraz Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim
 1. Cel konferencji:
  Przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem regionalnym, zarządzaniem oraz marketingiem.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Agata Sadoch
  Na konferencji wygłoszony został referat pt. „Zasoby ludzkie w działalności badawczo-rozwojowej w Polsce w ujęciu regionalnym”. Zaprezentowano specyfikę zasobów ludzkich związanych z działalnością badawczo-rozwojową wynikającą z odrębności regionalnej. Szczególną uwagę zwrócono na wielkość tych zasobów w odniesieniu do pracujących, ich alokację a także na strukturę ze względu na zawód i wykształcenie. Podstawę opracowania stanowiły dane pochodzące z badań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeprowadzane na formularzach sprawozdawczych PNT-01 (sprawozdanie o działalności B+R) oraz PNT-01s (sprawozdanie o B+R w szkołach wyższych).

 

3 listopada 2016 r., Toruń

Spotkanie dot. współpracy Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie przygotowania wspólnych opracowań analitycznych

 1. Organizator/Współorganizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:

przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (US):

 • Wioletta Zwara – Dyrektor Urzędu,
 • Barbara Ptaszyńska – Zastępca Dyrektora Urzędu,
 • Małgorzata Rybak – Kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych (OBR),
 • Wiesława Gierańczyk – Kierownik Referatu Analiz i Badań Regionalnych KPOBR (RR OBR),
 • Bożena Małecka, Magdalena Miśko – OBR,
 • Milena Krajewska, Rafał Lis, Barbara Szyda – RR OBR;

przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UM):

 • Andrzej Potoczek – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego (DRR),
 • Jolanta Rudnicka – Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji (WAE DRR),
 • Sławomir Wesołowski – Kierownik Biura Analiz (BA WAE DRR),
 • Jolanta Konkel – WAE DRR,
 • Aleksandra Barańska – BA WAE DRR,
 • Ewelina Reniecka – Biuro Obsługi Technicznej Systemu Analiz (BO WAE DRR),
 • Ewelina Babicka-Zarębska – DRR.
 1. Cel spotkania:
 • rozszerzenie współpracy w obszarze analityczno-badawczym pomiędzy Urzędem Statystycznym a Urzędem Marszałkowskim w kontekście monitorowania rozwoju regionu,
 • omówienie zakresu tematycznego opracowań analitycznych, wspierających monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 2020+, które mają być wspólnie przygotowywane przez zespoły Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
 • opracowanie wstępnych zapisów do Planu Wydawniczego US na 2017 r. uwzględniających nowe opracowania analityczne.
 1. Główne zadania:
  Przygotowywanie opracowań analitycznych wynikających z potrzeb głównego zewnętrznego odbiorcy danych, tj. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

28 listopada 2016 r., Toruń

XXVII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 1. Organizator/Współorganizator:
  Urząd Marszałkowski w Toruniu
 2. Uczestnicy:
  Około 45 uczestników, w tym przedstawiciele Zarządu Województwa, Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz inne osoby
 3. Cel:
  Obrady Zarządu Województwa na tematy związane m.in. z infrastrukturą transportu.
 4. Prowadzący:
  Przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober
 5. Materiały:
  Program XXVII Sesji Sejmiku

 

17 listopad 2016 r., Przysiek

Seminarium „Unia Europejska po roku 2020”

 1. Organizator/Współorganizator:
  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Koordynator Komisji NAT w Komitecie Regionów UE Adam Banaszak
  Burmistrz Rypina, Koordynator Komisji SEDEC w Komitecie Regionów Paweł Grzybowski
 2. Uczestnicy:
  Administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe, akademicy.
 3.  Cel:
   Rozpoczęcie debaty na temat nadchodzących reform i możliwości ich kształtowania w zbliżającym się nowym okresem planowania finansowego w UE.

 

2015 – obecnie, Bydgoszcz

Promocja materiałów opracowanych przez US w Bydgoszczy

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cel:
  Materiały mają na celu zapoznanie społeczeństwa z danymi i wskaźnikami publikowanymi przez statystykę publiczną  a także przekazanie ważnych informacji statystycznych na temat sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Zakres współpracy:
  Zamieszczenie informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

maj 2016 r.

Promocja Quizu tematycznego "Co wiesz o Bydgoszczy?"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cele:
  W związku z obchodami 670. urodzin Bydgoszczy przygotowano zestaw 6 pytań dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców Bydgoszczy. Materiał miał na celu zapoznanie społeczeństwa z danymi statystycznymi w sposób prosty i przystępny, a także w formie rozrywki przyczynić się do budowania podstaw tożsamości regionalnej.
 3. Zakres współpracy:
  Umieszczenie informacji o Quizie na stronie oraz portalach społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

czerwiec 2016 r.

Promocja Quizu tematycznego „Co wiesz o mieszkańcach województwa kujawsko-pomorskiego?"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cele:
  W związku z obchodami Święta Województwa przygotowano zestaw 10 pytań dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców województwa. Materiał miał na celu zapoznanie społeczeństwa z danymi statystycznymi w sposób prosty i przystępny, a także w formie rozrywki przyczynić się do budowania podstaw tożsamości regionalnej.
 3. Zakres współpracy:
  Umieszczenie informacji o Quizie na stronie oraz portalach społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

czerwiec 2016 r.

Promocja Quizu tematycznego „Co wiesz o Toruniu?"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cele:
  W związku z obchodami 783. urodzin Torunia przygotowano zestaw 10 pytań dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców Torunia. Materiał miał na celu zapoznanie społeczeństwa z danymi statystycznymi w sposób prosty i przystępny, a także w formie rozrywki przyczynić się do budowania podstaw tożsamości regionalnej.
 3. Zakres współpracy:
  Umieszczenie informacji o Quizie na stronie oraz portalach społecznościowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

10 czerwca 2016 r.

Warsztaty pt. „System Monitorowania Rozwoju STRATEG"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cele:
  Zapoznanie z koncepcją i możliwościami systemu STRATEG oraz z miernikami dostępnymi w bazie danych STRATEG,rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania danych statystycznych niezbędnych do monitorowania realizacji celów polityki spójności oraz krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych.
 3. Zakres współpracy:
  przeprowadzenie szkolenia.

 

10 czerwca 2016 r.

Warsztaty pt. „Portal Geostatystyczny"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cele:
  Zapoznanie z przekrojem informacji zawartych w Portalu Geostatystycznym, funkcjonalnościami Portalu Geostatystycznego, a także rozwijanie umiejętności pozyskiwania danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych oraz ze spisów powszechnych tj. Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010) i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) prezentowanych w formie kartograficznej.
 3. Zakres współpracy:
  przeprowadzenie szkolenia.

 

28 kwietnia 2016 r., Ostromecko

Posiedzenie Forum Rozwoju Regionalnego

 1. Organizator:
  Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Cel współpracy:
  Omawiano społeczne aspekty innowacyjności regionu, a także inicjatywę dotyczącą czasopisma podejmującego tematykę rozwoju lokalnego i regionalnego.
 3. Zakres współpracy:
  Uczestnictwo w spotkaniu dyskusyjnym, wymiana poglądów nt. społecznych aspektów innowacyjności regionu.

 

16 listopada 2015 r. – 21 marca 2016 r., woj. kujawsko-pomorskie

Konkurs „Ciekawość – pierwszy stopień do statystyki”

 1. Współorganizator:
  Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Cel konkursu:
  Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego miał na celu rozwijanie wśród uczniów umiejętności analizy i interpretacji danych liczbowych oraz formułowania wniosków na podstawie przeprowadzonej dedukcji, utrwalenie wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz popularyzowanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej.
 3. Zakres współpracy:
  Patronat Honorowy Marszałka Województwa oraz ufundowanie nagrody głównej.

 

11 marca 2016 r.

Warsztaty pt. „Bank Danych Lokalnych"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Zapoznanie z przekrojem informacji znajdujących się w Banku Danych Lokalnych oraz w przekrojach terytorialnych BDL, zapoznanie ze ścieżkami dostępu do danych i sposobami generowania zestawień danych z uwzględnieniem różnych parametrów, rozwinięcie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania danych statystycznych  w różnych układach agregacji terytorialnych.
 3. Zakres współpracy:
  przeprowadzenie szkolenia.

 

11 marca 2016 r.

Warsztaty pt. „Baza Demografia"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Zapoznanie z przekrojem informacji znajdujących się w Bazie Demografia oraz  z podstawowymi informacjami dotyczącymi statystycznych badań demograficznych.
 3. Zakres współpracy:
  przeprowadzenie szkolenia.

 

28 stycznia 2016 r., Ostromecko

Posiedzenie Forum Rozwoju Regionalnego

 1. Organizator:
  Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Cel współpracy:
  Omawiano społeczne aspekty innowacyjności regionu, a także inicjatywę dotyczącą czasopisma podejmującego tematykę rozwoju lokalnego i regionalnego.
 3. Zakres współpracy:
  Uczestnictwo w spotkaniu dyskusyjnym, wymiana poglądów nt. społecznych aspektów innowacyjności regionu.

 

23 i 27 listopada 2015 r.

Seminarium pt. „Portal Geostatystyczny – platforma nowych możliwości"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Zapoznanie z przekrojem informacji zawartych w Portalu Geostatystycznym GUS, przekazanie wiedzy na temat funkcjonalności Portalu Geostatystycznego. Zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności pozyskiwania danych pochodzących ze spisów powszechnych tj. Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010) i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) prezentowanych w formie kartograficznej.
 3. Zakres współpracy:
  przeprowadzenie szkolenia.

 

22 października 2015 r., Włocławek

Konferencja naukowo-wdrożeniowa Kujawsko-Pomorskiego Forum Rozwoju Regionalnego „Tożsamość i partycypacja w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego z uwzględnieniem doświadczeń województwa kujawsko-pomorskiego”

 1. Organizator:
  Zespół partnerów społecznych działających na rzecz województwa
 2. Cel konferencji:
  Identyfikacja społecznych i kulturowych czynników rozwoju oraz ocena ich wpływu na kreowanie polityk społecznych w regionie.
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  W ramach konferencji p. Wioletta Zwara przedstawiła miejsce „Statystyki publicznej w procesie identyfikacji społecznych i kulturowych czynników rozwoju regionalnego”. Wspomniano, iż ze względu na rozwój regionalnego planowania strategicznego wzrosło znaczenie statystyki publicznej zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Rozwój regionalny stał się więc jednym z głównych obszarów zainteresowań i kierunków rozwoju polskiej statystyki regionalnej. W referacie zaprezentowano podjęte w tym celu działania, w szczególności dotyczące zaspokojenia regionalnych i lokalnych potrzeb odbiorców. Krótko zaprezentowano dostępne już dziś w tym zakresie zasoby statystyki publicznej.

 

25-26 maja 2015 r., Bydgoszcz

MULTIKONFERENCJA pt. „Zastosowanie technologii informacyjnych w administracji publicznej oraz narzędzi Business Intelligence w zarządzaniu budżetami jednostek samorządu terytorialnego”

 1. Organizator:
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Statystyczne
 2. Cel konferencji:
  Zaprezentowanie dorobku ośrodków naukowych i wyników przeprowadzonych badań uzyskanych we wspomaganiu zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego oraz kontynuacja międzyregionalnych prac badawczo-wdrożeniowych zwiększających efektywność procesów planowania, monitorowania, ewaluacji i optymalizowania realizowanych zadań, a także identyfikacji ryzyk i przeszkód w ich implementacji.
 3. Zakres współpracy:
  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego objął  wydarzenie honorowym patronatem a p. dr Małgorzata Wiśniewska wygłosiła referat  „Instrumenty finansowe wspomagające rozwój JST, w kontekście współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi".

 

7 maja 2015 r.

Spotkanie pt. „Innowacyjność przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Poszerzenie wiedzy o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w świetle danych i analiz statystycznych, zapoznanie ze ścieżkami dostępu do danych statystycznych zawartych w  publikacjach GUS i US, komunikatach i obwieszczeniach, bankach i bazach danych, poszerzenie wiedzy na temat systemu statystyki publicznej, metod i źródeł zbierania danych, systemu pozyskiwania i przetwarzania danych.
 3. Zakres współpracy:
  przeprowadzenie szkolenia.

 

24 marca 2015 r.

Spotkanie pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej w praktyce"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Zapoznanie  z elementami funkcjonowania statystyki publicznej oraz rodzajami i formami wynikowych informacji statystycznych a także z zakresem informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, ścieżkami dostępu do danych ze szczególnym uwzględnieniem BDL i Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG.
 3. Zakres współpracy:
  przeprowadzenie szkolenia.

 

24 marca 2015 r.

Spotkanie pt. „Projekty analityczne Referatu Analiz i Badań Regionalnych dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o dane statystyczne statystyki publicznej"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Poszerzenie wiedzy uczestników o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w świetle danych i analiz statystycznych, zapoznanie ze ścieżkami dostępu do danych statystycznych zawartych w publikacjach GUS i US, komunikatach i obwieszczeniach, bankach i bazach danych.
 3. Zakres współpracy:
  przeprowadzenie szkolenia.

 

2015 – obecnie

„Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu”

 1. Organizator:
  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2.  Członek zespołu:
  Wioletta Zwara – przewodnicząca Rady
 3. Cel utworzenia/powołania:
  Stworzenie opiniotwórczo-doradczego ciała, które będzie wspierać realizację Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego, opiniować zastosowane rozwiązania oraz oceniać efekty jej realizacji.
 4. Główne zadania:
 • wspieranie realizacji strategii rozwoju województwa w środowisku społeczno-gospodarczym,
 • zapewnienie stałej łączności ze środowiskiem społeczno-gospodarczym,
 • opiniowanie rozwiązań w zakresie realizacji strategii rozwoju województwa,
 • proponowanie rozwiązań w zakresie realizacji strategii rozwoju województwa,
 • ocena efektów realizacji polityki regionalnej,
 • rekomendowanie zmian strategii rozwoju województwa,
 • współpraca z innymi Regionalnymi Forami Terytorialnymi, Krajowym Forum Terytorialnym, jednostką/podmiotem pełniącym rolę Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim,
 • dostarczanie informacji, materiałów nt. trendów rozwojowych, prognoz (lokalnych, regionalnych, krajowych, międzynarodowych),
 • zapewnienie dyskusji strategicznej o kierunkach rozwoju regionu i formach realizacji polityki regionalnej, umożliwiającej wymianę wiedzy i doświadczeń między aktorami polityki regionalnej województwa, prowadzącej w konsekwencji do zaproponowania działań priorytetowych dla regionu.

 

2015 – obecnie

„Grupa sterująca ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

 1. Organizator:
  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Członek zespołu:
  Barbara Ptaszyńska
 3. Cel utworzenia/powołania:
  Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu ewaluacji oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami i partnerami społecznymi zainteresowanymi uczestnictwem w realizacji i ocenie regionalnego programu operacyjnego.
 4. Główne zadania:
 • konsultowanie Planu Ewaluacji dla RPO WK-P 2014-2020 opracowanego prze Biuro Ewaluacji (Jednostkę Ewaluacyjną),
 • wsparcie konsultacyjno-doradcze dla jednostki Ewaluacyjnej w zakresie sporządzania koncepcji badawczych, oceny raportów metodologicznych, projektów raportów końcowych lub raportów cząstkowych,
 • zapoznawanie się z dokumentacją dotyczącą omawianych na spotkaniach, przygotowaną przez jednostkę Ewaluacyjną,
 • pomoc w budowaniu potencjału ewaluacyjnego poprzez rozpowszechnianie wyników przeprowadzanych ewaluacji, gromadzenie i szerzenie wiedzy w zakresie ewaluacji oraz udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących ewaluacji,
 • wsparcie dla Jednostki Ewaluacji w zakresie prac nad perspektywą 2021 plus poprzez udział w pracach nad ewaluacją ex-ante programu z perspektywy 2021 plus oraz konsultowanie i opiniowanie raportów i innych dokumentów dotyczących perspektywy 2021 plus,
 • udział w spotkaniach organizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną.

 

21 lutego - 8 kwietnia 2014 r.

Szkolenie pt. „System Monitorowania Rozwoju STRATEG"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Zapoznanie uczestników z przekrojem informacji znajdujących się w Systemie STRATEG, zdobycie wiedzy na temat funkcjonalności Systemu STRATEG oraz ścieżek dostępu do danych zawartych w systemie, rozwijanie  praktycznych umiejętności w zakresie wyszukiwania i generowania danych statystycznych niezbędnych do monitorowania realizacji celów polityki spójności oraz krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych.
 3. Zakres współpracy:
  przeprowadzenie szkolenia.

 

28 listopada, 4 grudnia 2014 r.

Szkolenie pt. „Rola statystyki publicznej w procesie programowania i monitorowania polityki spójności - zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Zapoznanie uczestników z przekrojem informacji znajdujących się w Systemie STRATEG, zdobycie wiedzy na temat funkcjonalności Systemu STRATEG oraz ścieżek dostępu do danych zawartych w systemie, rozwijanie  praktycznych umiejętności w zakresie wyszukiwania i generowania danych statystycznych niezbędnych do monitorowania realizacji celów polityki spójności oraz krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych.
 3. Zakres współpracy:
  przeprowadzenie szkolenia.

 

10 grudnia 2013 r.

Warsztaty pt. „Bank Danych Lokalnych i System Monitorowania Rozwoju STRATEG"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy na temat funkcjonalności Banku Danych Lokalnych, rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych. Zdobycie wiedzy nt. ścieżek dostępu do określonych wskaźników i danych statystycznych i zapoznanie z koncepcją i możliwościami systemu STRATEG oraz z miernikami dostępnymi w bazie danych STRATEG.
 3. Zakres współpracy:
  przeprowadzenie szkolenia.

 

12 kwietnia, 17 maja 2013 r.

Warsztaty pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej w praktyce"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Zdobycie wiedzy na temat ścieżek dostępu do danych statystycznych zawartych w publikacjach GUS i US, komunikatach i obwieszczeniach, bankach i bazach danych, zdobycie wiedzy na temat systemu statystyki publicznej, metod i źródeł zbierania danych, systemu pozyskiwania i przetwarzania danych, zdobycie wiedzy na temat zasobów informacyjnych statystyki publicznej zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Portalu Sprawozdawczym.
 3. Zakres współpracy:
  przeprowadzenie szkolenia.

 

20 marca 2013 r.

Warsztaty pt. „Funkcjonalności Banku Danych Lokalnych"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Poszerzenie wiedzy na temat nowych funkcjonalności Banku Danych Lokalnych, rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych.
 3. Zakres współpracy:
  przeprowadzenie szkolenia.

 

22 luty 2013 r.

Warsztaty pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej w praktyce"

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Poszerzenie wiedzy uczestników na temat ścieżek dostępu do danych statystycznych zawartych w  publikacjach GUS i US, komunikatach i obwieszczeniach, bankach i bazach danych. Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat systemu statystyki publicznej, metod i źródeł zbierania danych, systemu pozyskiwania i przetwarzania danych,
 3. Zakres współpracy:
  przeprowadzenie szkolenia.

 

2011-2013

„Zespół ds. opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”

 1. Organizator:
  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Członkowie zespołu:
  Barbara Ptaszyńska, Wioletta Zwara
 3. Cel utworzenia/powołania:
  Opracowanie dokumentu „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”.
 4. Główne zadania:
 • przygotowanie optymalnej propozycji rozwiązań odnoszących się do celów i kierunków działań na rzecz rozwoju województwa wykorzystując potencjał endogeniczny regionu,
 • przekazanie szeregu  danych statystycznych niezbędnych do przygotowania optymalnej propozycji rozwiązań odnoszących się do celów i kierunków działań na rzecz rozwoju województwa.

 

15-16 listopada 2012 r., Toruń

Międzynarodowa konferencja naukowa „Statystyczny obraz metropolii – stan obecny i perspektywy rozwoju”

 1. Współorganizator:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Cel konferencji:
  Celem konferencji było przedstawienie i przedyskutowanie takich zagadnień jak: delimitacja obszarów metropolitalnych, metropolia jako sposób na rozwój regionu, statystyczna diagnoza metropolii, metropolizacja traktowana jako element polityki regionalnej państwa.
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
   „Statystyczny obraz Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego na tle wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce według typologii OECD”.
  Małgorzata Rybak
  „Województwo kujawsko-pomorskie i region Nord-Pas-De-Calais Regionalny kontekst rozwoju w oparciu o wskaźniki lizbońskie”.

 

2012

„Zespół ds. opracowania projektu wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2010-2020"

 1. Organizator:
  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Członkowie zespołu:
  Wiesława Duży, Wiesława Gierańczyk
 3. Cel utworzenia/powołania:
  Opracowanie projektu wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2010-2020.
 4. Główne zadania:
 • wspieranie informacyjne w zakresie danych nt. osób niepełnosprawnych,
 • opracowanie części wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2010-2020,
 • opiniowanie pozostałych części wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2010-2020.

 

2011-2012

„Rada Innowacji”

 1. Organizator:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Członek zespołu:
  Wiesława Gierańczyk
 3. Cel utworzenia/powołania:
  Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 4. Główne zadania:
 • udział w spotkaniach Rady Innowacji,
 • uczestnictwo w pracach zespołu eksperckiego ds. innowacyjnej gospodarki,
 • opiniowanie dokumentów dotyczących działań wspierających rozwój innowacyjności regionu,
 • opracowanie artykułu pt. Statystyczne ujęcie przeszkód dla innowacji, w przedsiębiorstwach z sektora usług w latach 2008-2010 w województwie kujawsko-pomorskim, który został opublikowany w zeszycie tematycznym „PROGRES. Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji”,
 • współudział w aktualizacji i wdrażaniu Regionalnej Strategii Innowacji,
 • monitoring realizacji programów stymulujących rozwój innowacji,
 • współudział w kształtowaniu polityki innowacyjnej samorządu województwa.

 

2008-2016, Bydgoszcz

Konsultacje Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Cel współpracy:
  Spotkania miały na celu zebranie postulatów związanych z poprawieniem oferty informacyjnej statystyki publicznej. Zgłoszone uwagi i opinie zostały odnotowane i przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. Zakres współpracy:
  Przekazanie uwag dotyczących zmian w PBSSP.

 

2008-2013

Fundusz Wsparcia

 1. Organizator:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 2. Cel współpracy:
  Ustalenie zasad udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej.
 3. Zakres współpracy:
  Przygotowanie wskaźników i pomoc w doborze odpowiednich danych do oceny sytuacji gmin i wyboru beneficjentów.
Do góry