Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

26-27 października 2017 r., Bydgoszcz

Kongres "Jeden świat - wiele kultur"

 1. Organizator:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Środowisko naukowe oraz zainteresowane osoby spoza środowiska akademickiego
 3. Cel konferencji:
  Celem było szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymiana myśli o problemach współczesnego świata w aspekcie kulturowym, teologicznym  prawnym i ekonomicznym.
 4.  Materiały:
  http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/

 

10 czerwca 2017 r., Bydgoszcz

III edycja Spotkań ze statystyką pt. „Świat pełen statystyki”

 1. Organizator/Współorganizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy we współpracy z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy (KPSW)
 2. Uczestnicy:
  Studenci i kadra naukowa KPSW, przedstawiciele zaproszonych instytucji
 3. Cel konferencji/seminarium:
 • poszerzenie wiedzy nt. statystyki publicznej,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania z ogólnodostępnych zasobów informacyjnych statystyki publicznej
 • zachęcenie do udziału w badaniach statystyki publicznej.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Dr Wiesława Gierańczyk „Statystyka wokół nas”
  Cel wystąpienia: Zapoznanie uczestników spotkania ze stanem obecnym i najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed statystyką publiczną oraz wprowadzenie w tematykę prezentacji kolejnych prelegentów.

  Dr Maciej Ryczkowski „Niesamowite dane statystyczne”
  Cel wystąpienia: Zainspirowanie uczestników do samodzielnego odkrywania danych statystycznych poprzez ukazanie w przystępnej formie, w jaki sposób opisują one otaczający nas świat.

  Kinga Mikołajewska „Zawody wokół nas – ankieter statystyczny”
  Cel wystąpienia: Odkrycie przed uczestnikami tajników podstawowego źródła pozyskiwania danych statystycznych, jakim są badania ankietowe. Jednocześnie zachęcenie do aktywnego udziału w badaniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku ankietera.

  Dr Barbara Szyda, Milena Krajewska „Big data zmienia statystykę”
  Cel wystąpienia: Przedstawienie jednego z najważniejszych kierunków rozwoju statystyki publicznej jakim jest wykorzystanie ogromu otaczających nas informacji, przekazywanych każdego dnia przez samych uczestników spotkania – jako użytkowników serwisów społecznościowych, czy usług mobilnych.

  Monika Kilan „Banki i bazy danych GUS – jak się w nich odnaleźć?”
  Cel wystąpienia: Krótki przewodnik po ofercie statystyki publicznej ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi przydatnych dla uczestników spotkania – studentów – w trakcie przygotowywania prac dyplomowych.
 1. Materiały:
  http://kpsw.edu.pl/aktualnosci/-kolejny-dzien-MODN

28 lutego 2017 r., Bydgoszcz

PNT-01/s – Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych

 1. Uczestnicy:
 • 13 pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 • 3 pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • 2 pracowników Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy,
 • 2 pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
 • 1 pracownik Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
 • 1 pracownik Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu,
 • 1 pracownik Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej im. Błogosławionego Biskupa Michała Kozala,
 • 4 pracowników Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
 1. Cele:
 • działalność statystyki publicznej w zakresie B+R w szkołach wyższych,
 • omówienie organizacji i przebiegu badania w zakresie działalności badawczo-rozwojowej,
 • szczegółowe omówienie formularza sprawozdania PNT-01/s oraz zagadnień rodzących trudności w poszczególnych częściach sprawozdania,
 • wyjaśnienie indywidualnych zagadnień problematycznych w poszczególnych uczelniach,
 • poprawa jakości zbieranych danych statystycznych.
 1. Prowadzący i Organizatorzy:
  Marta Sobieraj i Marta Kałkun – Urząd Statystyczny w Szczecinie -prowadzący
  Monika Kilan, Jadwiga Kosowska – Urząd Statystyczny w Bydgoszczy - organizatorzy

 

27-28 października 2016 r., Bydgoszcz

VII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna z zainaugurowanej w 2010 r. serii Jeden świat - wiele kultur pt. "1050-lecie Chrztu Polski a tożsamość narodowa"

 1. Organizator/Współorganizator:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa Bydgoszczy we współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Ok. 80 gości, w tym przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, świata nauki oraz administracji publicznej.
 3. Cel konferencji:
 • Konferencja odbyła się w ramach corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w gronie przedstawicieli nauk społecznych
 • Tegoroczna konferencja została poświęcona upamiętnieniu jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.
 1. Materiały:
  Materiały pokonferencyjne corocznie wydawane są w formie drukowanej oraz publikowane na stronie internetowej KPSW.

28 czerwca 2016 r., Bydgoszcz

Posiedzenie Senatu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

 1. Organizator:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 2. Udział:
  Wioletta Zwara
 3. Cel spotkania:
  Podsumowanie kończącego się roku akademickiego i zaprezentowanie najważniejszych osiągnięć oraz wydarzeń w życiu Uczelni, które nie byłyby możliwe bez udziału partnerów.
 4. Przebieg spotkania:
  Przedstawiciele partnerów wymienili się poglądami i opiniami na temat doświadczeń we współpracy, wskazano nowe kierunki rozwoju uczelni.
  Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Wioletta Zwara odebrała dyplom uznania oraz podziękowania za czynny udział w życiu i wydarzeniach Uczelni, współpracę w zakresie praktyk studenckich, przygotowanie i realizację „Spotkań ze Statystyką” oraz utożsamianie się z misją i działalnością Uczelni.

4 czerwca 2016 r., Bydgoszcz

Seminarium: „Spotkanie ze statystyką. Statystyka i kłamstwo”

 1. Współorganizator:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 2. Cel konferencji:
  Głównym celem organizowanych wspólnie spotkań jest poszerzenie wiedzy, rozwinięcie umiejętności korzystania z ogólnodostępnych zasobów informacyjnych statystyki publicznej oraz  zachęcenie do udziału w badaniach statystyki publicznej, a także zintegrowanie środowiska akademickiego, administracji publicznej, mediów i społeczeństwa. Spotkanie było też propozycją na naukowe spędzenie wolnego czasu.
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Barbara Ptaszyńska
  Wykład „Statystyka i kłamstwo”
  Wykład miał zwrócić uwagę na fakt, że dane statystyczne są wykorzystywane dość swobodnie i często są przedmiotem manipulacji. Wyjaśniono dlaczego warto jest zgłębiać wiedzę statystyczną nt. metod i metodologii prowadzonych przez statystykę publiczną badań statystycznych oraz publikowanych analiz statystycznych dotyczących niemal każdego aspektu naszego życia.

  Wiesława Gierańczyk
  „Interpretacja informacji statystycznych”
  W referacie przedstawiono wybrane narzędzia analizy statystycznej stosowane do prezentacji danych i informacji statystycznych w postaci tablic, wykresów, map oraz opisu analitycznego.

  Monika Kilan
  „Tajemnica statystyczna”
  Wykład przybliżył uczestnikom spotkania tajemnicę statystyczną w kontekście jej znaczenia dla budowania wśród respondentów zaufania do służb statystyki publicznej. Podkreślono jak istotne jest przekazywanie przez uczestników badań statystycznych dokładnych i prawdziwych danych dla zapewnienia udostępniania rzetelnych i prawdziwych informacji o sytuacji społeczno- ekonomicznej.

  Maciej Ryczkowski
  „Rankingi/Rangowanie”
  W wystąpieniu zwrócono uwagę na wybrane sposoby prezentowania danych, które mogą wprowadzać odbiorcę danych w błąd. Zaznaczono, że nawet podstawowe wyniki zaprezentowane za pomocą, wydawałoby się, obiektywnych mierników i prostej matematyki mogą prowadzić do różnych wniosków w zależności od sposobu prezentacji.

  Karolina Hunker
  „Statystyka w mediach”
  W referacie zaprezentowane zostały prawne aspekty współpracy z mediami, m.in. źródła prawa powszechnie obowiązujące w zakresie dostępu do informacji. Ponadto omówiono cel działalności informacyjno-prasowej służb statystyki publicznej.

 

 

6 kwietnia 2016 r., Bydgoszcz

Konferencja Naukowa „Chrześcijańska koncepcja Europy i Polski w perspektywie nauczania kard. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI "

 1. Organizator/Współorganizator:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Jego Ekscelencja ks. Abp Wojciech Polak - Prymas Polski, p. Beata Kempa - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ks. dr Mariusza Kuciński - prof. KPSW, Dyrektor Centrum Studiów Ratzingera, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy p. Wioletta Zwara oraz Zastępca dyrektora p. Barbara Ptaszyńska oraz reprezentanci najważniejszych instytucji w Regionie.
 3. Cel konferencji:
 • Podkreślenie znaczenia takich wydarzeń jak obchody 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę Chrztu Świętego, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz wizyta Papieża Franciszka.
 • Zaprezentowanie działalności duszpasterskiej i dyplomatycznej Papieża Benedykta XVI oraz Papieża Franciszka.
 • Dyskusje uczestników w grupach panelowych poświęcone m.in.: zagadnieniom państwa i prawa, teologii, filozofii, ekonomii, integralności i tożsamości jednostki, etyki pomagania oraz partnerstwa w dialogu.

 

5-6 listopada 2015 r., Bydgoszcz

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Jeden świat – wiele kultur. Jan Paweł II Pamięć, Dialog, Tożsamość. Polska i Świat wobec wyzwań III Tysiąclecia”

 1. Organizator:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 2. Cel konferencji:
  Kontynuacja dyskusji na temat współczesnych wyzwań Polski i Świata, których zrozumienie wymaga interdyscyplinarnego podejścia przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych, teologicznych, technicznych, prawno-administracyjnych czy ekonomicznych.
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Barbara Ptaszyńska
  W referacie „Warunki życia ludności w województwie kujawsko-pomorskim” zaprezentowano warunki życia oraz wpływ tych warunków na zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności w województwie kujawsko-pomorskim w oparciu o dostępne dane statystyczne dotyczące poziomu rozwoju ekonomicznego, wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz zabezpieczenia w infrastrukturę społeczną. Przedstawiono także stopień zaspokojenia wyżej wspomnianych potrzeb w województwie kujawsko-pomorskim na tle pozostałych województw oraz na tle wybranych krajów Unii Europejskiej.

 

24 października 2015 r., Bydgoszcz

Seminarium: „Spotkanie ze statystyką. Statystyka publiczna i nie”

 1. Współorganizator:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 2. Cel konferencji:
  Poszerzenie wiedzy w społeczeństwie z zakresu informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, rozwinięcie umiejętności korzystania z ogólnodostępnych zasobów informacyjnych statystyki publicznej, zaprezentowanie standardów prowadzenia badań statystycznych, zachęcenie społeczeństwa oraz samych uczestników do udziału w badaniach statystyki publicznej.
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wioletta Zwara
  Wykład „Dwie statystyki” miał przekonać uczestników spotkania o wszechobecności statystyki i nieprawdziwości stwierdzenia: „Statystyka nie jest mi do niczego potrzebna”. Podkreślono ważność nie tylko samych danych statystycznych, co ich interpretacji, która powinna być wykonana z należytą starannością i zrozumieniem. Prezentując informacje o tytułowych „Dwóch Statystykach” przedstawiono historię, etymologię oraz cele i priorytety statystyki jako nauki o metodach (jako dyscypliny naukowej) oraz statystyki publicznej (jako instytucji). Podkreślono zobowiązanie statystyki publicznej do realizowania zadań zgodnie z Europejskim Kodeksem Praktyk Statystycznych.

  Dominik Śliwicki
  W referacie „Statystyka jako nauka” przedstawione zostały teoretyczne podstawy statystyki opisowej oraz matematycznej. W części dotyczącej opisu statystycznego przedstawiono miary przeciętne, rozproszenia, asymetrii oraz koncentracji. Natomiast w części dotyczącej statystyki matematycznej przedstawiono definicję oraz konstrukcję przedziałów ufności dla wartości średniej, wariancji, odchylenia standardowego oraz wskaźnika struktury w populacji generalnej. Poruszono również zagadnienie minimalnej liczebności próby oraz podstawy konstrukcji testów statystycznych.

  Maciej Ryczkowski
  W zaprezentowanym w formie warsztatu temacie „Metody statystyczne w praktyce” omówiono właściwości statystyczne średniej arytmetycznej. Za pomocą przykładów wykazano, że miara ta jest podatna na obserwacje odstające. Zaznaczono przy tym, że interpretowanie tej miary w szczególności podczas posługiwania się statystykami rynku pracy dotyczącymi wynagrodzeń powinno uwzględniać wspomnianą własność. Wśród innych miar przedstawiających wartości średnie omówiono także medianę jako alternatywę dla średniej arytmetycznej. Pod koniec wystąpienia zaprezentowano porównanie średniej arytmetycznej, mediany i dominanty wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce.

  Monika Kilan
  Wykład „Statystyka publiczna jako producent” przybliżył uczestnikom spotkania organizację badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Omówiono poszczególne etapy badań statystycznych tj. pozyskiwanie, przetwarzanie, analizę danych do momentu ich udostępnienia. Ponadto  zaprezentowano formy udostępniania informacji statystycznych oraz przekrój informacji znajdujących się w elektronicznych zasobach statystyki publicznej (banki i bazy danych).

  Joanna Wierzbińska
  W wykładzie „Metody statystyczne w badaniach statystyki publicznej” zaprezentowano metody statystyczne wykorzystywane na każdym etapie badań statystycznych. Dokonano omówienia najczęściej stosowanych metod oraz przedstawiła przykłady ich praktycznego zastosowania.
 4. Materiały pamiątkowe:

 

2014 – obecnie, Bydgoszcz

Rada Doradcza Pracodawców, Przedsiębiorców i Samorządowców Wydziału Prawa i Administracji  Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

 1. Organizator:
  Wydział Prawa i Administracji Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
 2. Członkowie zespołu:
  Aleksander Cichy
 3. Cel utworzenia/powołania:
  Współpraca w zakresie doskonalenia planów studiów na kierunkach prawo i administracja oraz dostosowywanie ich do potrzeb pracodawców.
 4. Główne zadania:
  Rada jest platformą  wymiany doświadczeń między praktykami a środowiskiem naukowym i służy wypracowaniu obszarów zintensyfikowanej współpracy. Rolą członków jest wspieranie prac Rady doświadczeniem w opracowywaniu i doskonaleniu planów studiów oraz dostosowywaniu ich do potrzeb pracodawców. Zadaniem Rady jest również współpraca w zakresie: efektów kształcenia, tworzenia i realizacji programów kształcenia oraz programów praktyk.

 

2013 – obecnie, Bydgoszcz

Rada Doradcza Pracodawców, Przedsiębiorców i Samorządowców Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

 1. Organizator:
  Wydział Ekonomiczno-Społeczny Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
 2. Członkowie zespołu:
  Barbara Ptaszyńska
 3. Cel utworzenia/powołania:
  Współpraca w zakresie doskonalenia planów studiów na kierunkach pedagogicznych i filologicznych oraz dostosowywanie ich do potrzeb pracodawców.
 4. Główne zadania:
  Rada jest platformą  wymiany doświadczeń między praktykami a środowiskiem naukowym i służy wypracowaniu obszarów zintensyfikowanej współpracy. Rolą członków jest wspieranie prac Rady doświadczeniem w opracowywaniu i doskonaleniu planów studiów oraz dostosowywaniu ich do potrzeb pracodawców. Zadaniem Rady jest również współpraca w zakresie: efektów kształcenia, tworzenia i realizacji programów kształcenia oraz programów praktyk.

 

2012 – obecnie, Bydgoszcz

Rada Doradcza Pracodawców, Przedsiębiorców i Samorządowców Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

 1. Organizator:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 2. Członkowie zespołu:
  Wioletta Zwara
 3. Cel utworzenia/powołania:
  Współpraca w zakresie doskonalenia planów studiów oraz dostosowywanie ich do potrzeb pracodawców.
 4. Główne zadania:
  Rada jest platformą  wymiany doświadczeń między praktykami a środowiskiem naukowym i służy wypracowaniu obszarów zintensyfikowanej współpracy. Rolą członków jest wspieranie prac Rady doświadczeniem w opracowywaniu i doskonaleniu planów studiów oraz dostosowywaniu ich do potrzeb pracodawców. Zadaniem Rady jest również współpraca w zakresie: efektów kształcenia, tworzenia i realizacji programów kształcenia oraz programów praktyk.
Do góry