Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Konferencje i seminaria

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

28 maja 2018 r., Bydgoszcz

VII spotkanie z cyklu „Śniadanie ze statystyką”

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Przedstawiciele mediów regionalnych
 3. Cel spotkania:

zapoznanie uczestników spotkania z przebiegiem zjawisk demograficznych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r.

 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Dr Dominik Śliwicki „Zjawiska demograficzne w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r."
  Cel wystąpienia: Zapoznanie uczestników spotkania ze zjawiskami demograficznymi w Kujawsko-Pomorskiem.
 2. Materiały: zdjęcia

 

26 kwietnia 2018 r., Bydgoszcz

VI spotkanie z cyklu „Śniadanie ze statystyką”

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
   Przedstawiciele mediów regionalnych
 3. Cel spotkania:
 • zapoznanie uczestników spotkania z aktywnością osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Dr Dominik Śliwicki „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim"
  Cel wystąpienia: Zapoznanie uczestników spotkania z aktywnością osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
 2. Materiały: zdjęcia

 

7 marca 2018 r., Bydgoszcz

V spotkanie z cyklu „Śniadanie ze statystyką”

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
   Przedstawiciele mediów regionalnych
 3. Cel spotkania:
 • zapoznanie uczestników spotkania z aktywnością ekonomiczną kobiet.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Dr Wiesława Gierańczyk  „Statystyczny obraz kobiety w województwie kujawsko-pomorskim”
  Cel wystąpienia: Zapoznanie uczestników spotkania z aspektem demograficznym.
  Dr Dominik Śliwicki „Kobiety na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim"
  Cel wystąpienia: Zapoznanie uczestników spotkania z aktywnością ekonomiczną kobiet z województwa kujawsko-pomorskiego.
 2. Materiały: zdjęcia

 

29 stycznia 2018 r., Bydgoszcz

IV spotkanie z cyklu „Śniadanie ze statystyką”

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
   Przedstawiciele mediów regionalnych
 3. Cel spotkania:
 • zapoznanie uczestników spotkania z bieżącą sytuacją społeczno-gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Dr Dominik Śliwicki  „Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa kujawsko-pomorskiego. Podsumowanie 2017 roku”
  Cel wystąpienia: Zapoznanie uczestników spotkania z aktualnymi informacjami statystycznymi nt. sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego.
 2. Materiały:

15 grudnia 2017 r., Bydgoszcz

III spotkanie z cyklu „Śniadanie ze statystyką”

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
   Przedstawiciele mediów regionalnych
 3. Cel spotkania:
 • zapoznanie uczestników spotkania z wynikami badania dot. lokalnych rynków pracy w województwie kujawsko-pomorskim.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Dr Dominik Śliwicki,  Dr Maciej Ryczkowski „Wybrane charakterystyki polskich obszarów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim”
  Cel wystąpienia: Zapoznanie uczestników spotkania z wynikami badania dot. lokalnych rynków pracy w województwie kujawsko-pomorskim.
 2. Materiały:

14 grudnia 2017 r., Bydgoszcz

Konferencja „Krajowy Fundusz Szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim”

 1. Organizator:
  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
 2. Uczestnicy:
  Przedstawiciele środowisk akademickich, rządowych, samorządowych i przedsiębiorstw a także inne zainteresowane tematem osoby.
 3. Cel spotkania:
  Celem konferencji było przedstawienie tematów związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalnością Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 4. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  dr Wiesława Gierańczyk
  Tytuł referatu  „Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego”.
 5. Materiały:
  https://wup.torun.pl/2017/12/15/konferencja-krajowy-funduszu-szkoleniowy-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/

 

23 listopada 2017 r., Bydgoszcz

Konferencja naukowa pn.: “Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania” 

 1. Organizator:
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Oddział Okręgowy w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Konferencja adresowana była zarówno do przedstawicieli nauki, jak i biznesu oraz lokalnych samorządów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Cel spotkania:
  Celem spotkania była wymiana poglądów przedstawicieli środowiska naukowego, władz samorządowych, terenowych organów administracji rządowej, instytucji publicznych i przedstawicieli biznesu na temat uwarunkowań, barier i wyzwań dla realizacji zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako jednoczesne osiąganie celów społeczno-gospodarczych i ekologicznych w wyznaczonym czasie.
 4. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  dr Leszek Kozłowski
  Tytuł referatu  „Ład przestrzenny jako warunek i rezultat zrównoważonego rozwoju”
  Ewa Jankowska
  Tytuł referatu „Analiza poziomu rozwoju obszarów rynku pracy
 5. Materiały:
  http://pte.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2017/10/Harmonogram-konferencji-2017-sesja-panelowa.pdf
  http://pte.bydgoszcz.pl/konferencja-naukowa-zakonczona-sukcesem/

23 listopada 2017 r., Bydgoszcz

Konferencja naukowa pn.: “Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania” 

 1. Organizator:
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Oddział Okręgowy w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Konferencja adresowana była zarówno do przedstawicieli nauki, jak i biznesu oraz lokalnych samorządów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Cel spotkania:
  Celem spotkania była wymiana poglądów przedstawicieli środowiska naukowego, władz samorządowych, terenowych organów administracji rządowej, instytucji publicznych i przedstawicieli biznesu na temat uwarunkowań, barier i wyzwań dla realizacji zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako jednoczesne osiąganie celów społeczno-gospodarczych i ekologicznych w wyznaczonym czasie.
 4. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  dr Leszek Kozłowski
  Tytuł referatu  „Ład przestrzenny jako warunek i rezultat zrównoważonego rozwoju”
  Ewa Jankowska
  Tytuł referatu „Analiza poziomu rozwoju obszarów rynku pracy
 5. Materiały:
  http://pte.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2017/10/Harmonogram-konferencji-2017-sesja-panelowa.pdf
  http://pte.bydgoszcz.pl/konferencja-naukowa-zakonczona-sukcesem/
  http://bydgoszcz24.pl/pl/12_biznes/16757_konferencja_nbp_i_pte_o_barierach_i_wyzwaniach_dla_zrownowazonego_rozwoju_regionu.html
  http://www.radiopik.pl/2,62950,o-zrownowazonym-rozwoju-kujaw-i-pomorza-na-konfe&s=1&si=1&sp=1

15 listopada 2017 r., Bydgoszcz

Spotkanie z członkami Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA)

 1. Organizator/Współorganizator:
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania (WZ)
 2. Uczestnicy:
   Główni interesariusze współpracujący z WZ
 3. Cel spotkania:
  Zweryfikowanie zapisów dokonanych przez WZ w ankiecie samooceniającej.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
   Wiesława Gierańczyk – p.o. dyrektora, przedstawiła informacje dot. podejmowanych wspólnie działań oraz perspektywy dalszej współpracy

26-27 października 2017 r., Bydgoszcz

Kongres "Jeden świat - wiele kultur"

 1. Organizator:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Środowisko naukowe oraz zainteresowane osoby spoza środowiska akademickiego
 3. Cel konferencji:
  Celem było szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymiana myśli o problemach współczesnego świata w aspekcie kulturowym, teologicznym  prawnym i ekonomicznym.
 4. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Marek Ręklewski „Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.
  Marzena Leszczyńska „Społeczne i przestrzenne zróżnicowanie zjawiska wykluczenia społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego)”.

25 października 2017 r., Toruń

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. Starzejące się społeczeństwo"

 1. Organizator/Współorganizator:
  Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
 2. Uczestnicy:
  Przedstawiciele środowisk naukowych z całej Polski oraz reprezentanci regionalnych podmiotów powiązanych z polityką senioralną (m.in. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu).
 3. Cel konferencji:
   Wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin na temat starzejącego się społeczeństwa z szerokiej perspektywy badawczej, naukowej i praktycznej.
 4. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk – p.o. dyrektora, przedstawiła informacje dot. podejmowanych wspólnie działań oraz perspektywy dalszej współpracy
 5. Materiały:
  http://www.konferencja.kns.wsb.torun.pl/program-i-wystapienia-konf.html

 

20 października 2017 r., Bydgoszcz

II spotkanie z cyklu „Śniadanie ze statystyką”

 1. Organizator:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
   Przedstawiciele mediów regionalnych
 3. Cel spotkania:
 • poszerzenie wiedzy nt. budżetów gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania z ogólnodostępnych zasobów informacyjnych statystyki publicznej.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Dr Wiesława Gierańczyk „Budżety gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim”
  Cel wystąpienia: Zapoznanie uczestników spotkania z sytuacją budżetów gospodarstw domowych województwa kujawsko-pomorskiego.
  Karolina Hunker „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”
  Cel wystąpienia: Krótki przewodnik po zasobach informacyjnych statystyki publicznej.
 2. Materiały: 

 

19 czerwca 2017 r., Bydgoszcz

I spotkanie z cyklu „Śniadanie ze statystyką”

 1. Organizator: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
   Przedstawiciele mediów regionalnych
 3. Cel spotkania:
 • poszerzenie wiedzy nt. sytuacji demograficznej w województwie kujawsko-pomorskim,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania z ogólnodostępnych zasobów informacyjnych statystyki publicznej.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Dr Wiesława Gierańczyk „Zmiany demograficzne w województwie kujawsko-pomorskim”
  Cel wystąpienia: Zapoznanie uczestników spotkania z sytuacją demograficzną województwa kujawsko-pomorskiego na tle innych województw w latach 2005-2016 oraz przedstawienie prognoz demograficznych w perspektywie do 2050 roku.

  Karolina Hunker „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”
  Cel wystąpienia: Krótki przewodnik po zasobach informacyjnych statystyki publicznej z zakresu demografii.
 2. Materiały:  

 

10 czerwca 2017 r., Bydgoszcz

III edycja Spotkań ze statystyką pt. „Świat pełen statystyki”

 1. Organizator/Współorganizator: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy we współpracy z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy (KPSW)
 2. Uczestnicy:
  Studenci i kadra naukowa KPSW, przedstawiciele zaproszonych instytucji
 3. Cel konferencji/seminarium:
 • poszerzenie wiedzy nt. statystyki publicznej,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania z ogólnodostępnych zasobów informacyjnych statystyki publicznej
 • zachęcenie do udziału w badaniach statystyki publicznej.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Dr Wiesława Gierańczyk „Statystyka wokół nas”
  Cel wystąpienia: Zapoznanie uczestników spotkania ze stanem obecnym i najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed statystyką publiczną oraz wprowadzenie w tematykę prezentacji kolejnych prelegentów.

  Dr Maciej Ryczkowski „Niesamowite dane statystyczne”
  Cel wystąpienia: Zainspirowanie uczestników do samodzielnego odkrywania danych statystycznych poprzez ukazanie w przystępnej formie, w jaki sposób opisują one otaczający nas świat.

  Kinga Mikołajewska „Zawody wokół nas – ankieter statystyczny”
  Cel wystąpienia: Odkrycie przed uczestnikami tajników podstawowego źródła pozyskiwania danych statystycznych, jakim są badania ankietowe. Jednocześnie zachęcenie do aktywnego udziału w badaniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku ankietera.

  Dr Barbara Szyda, Milena Krajewska „Big data zmienia statystykę”
  Cel wystąpienia: Przedstawienie jednego z najważniejszych kierunków rozwoju statystyki publicznej jakim jest wykorzystanie ogromu otaczających nas informacji, przekazywanych każdego dnia przez samych uczestników spotkania – jako użytkowników serwisów społecznościowych, czy usług mobilnych.

  Monika Kilan „Banki i bazy danych GUS – jak się w nich odnaleźć?”
  Cel wystąpienia: Krótki przewodnik po ofercie statystyki publicznej ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi przydatnych dla uczestników spotkania – studentów – w trakcie przygotowywania prac dyplomowych.
 1. Materiały:
  http://kpsw.edu.pl/aktualnosci/-kolejny-dzien-MODN

 

25 maja 2017 r., Łojewo 21, gmina Inowrocław, Centrum Integracji Społecznej

Debata pt. „Lokalny samorząd, a lokalny biznes”

 1. Organizator/Współorganizator:
  Wójt Gminy Inowrocław
 2. Uczestnicy:
  Ok. 60 osób w tym 8 prelegentów, ok. 40 uczniów gimnazjum, mieszkańcy gminy Inowrocław
 3. Cel konferencji/seminarium:
  Celem debaty była wymiana poglądów i opinii na temat warunków funkcjonowania lokalnego samorządu i lokalnej przedsiębiorczości oraz możliwości współpracy tych sektorów.
 4. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Agnieszka Wasila
  „Przedsiębiorczość w Gminie Inowrocław na tle powiatu, województwa i kraju”, cel wystąpienia: przedstawienie danych statystycznych dotyczących przedsiębiorczości w Gminie Inowrocław na tle powiatu, województwa i kraju.
 5. Materiały:
  https://pl-pl.facebook.com/Gmina-Inowroc%C5%82aw-1623906127847518/

 

18-19 maja 2017 r., Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Czego boją się Europejczycy? Szanse i zagrożenia społeczeństwa ponowoczesnego”.

 1. Organizator/Współorganizator:
  Katedra Socjologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Ok. 30 prelegentów i gości, reprezentujący głównie ośrodki akademickie z całego kraju, a także Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku i Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz studenci UKW.
 3. Cel konferencji/seminarium:
  Celem konferencji było podjęcie dyskusji na temat zmian demograficznych, różnych wymiarów bezpieczeństwa, kwestii migracyjnych  oraz określenie podstaw do diagnozy sytuacji w jakiej znajduje się obecnie Europa.
 4. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Barbara Ptaszyńska
  „Jakość życia Polaka – Europejczyka”.
 5. Materiały
  http://www.wydzialnaukspolecznych.ukw.edu.pl//jednostka/wydzial_administracji/konferencje-naukowe/31874/

24 kwietnia 2017 r., Mogilno

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 1. Organizator/Współorganizator:
  Prezydium Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Mogilnie
 2. Uczestnicy:
  Ok. 30 gości, głównie starostowie bądź przedstawiciele powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego
 3. Cel konferencji/seminarium:
  Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego został powołany jako forum wymiany doświadczeń oraz wypracowania opinii i stanowisk w sprawach dotyczących powiatów.
 4. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz: 
  Wioletta Zwara „Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa kujawsko-pomorskiego oraz jego powiatów”
 5. Materiały
  Ulotka – zapowiedź publikacji pt. „Powiaty i gminy w województwie kujawsko-pomorskim. Sytuacja społeczno-gospodarcza w okresie programowania 2014-2020”, a także graficzne portrety powiatów i województwa

24 marca 2017 r., Skępe

Konferencja pt. „Aktualne aspekty działania samorządów”

 1. Organizator/Współorganizator:
  Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie „Salutaris” w Toruniu, Miasto i Gmina Skępe
 2. Uczestnicy:
  Ponad 40 osób, pracownicy samorządowi szczebla gminnego i powiatowego oraz instytucji samorządowych
 3. Cel konferencji/seminarium:
 • wymiana poglądów i opinii na temat:
  • społecznego kontekstu rozwoju lokalnego i regionalnego,
  • bezpieczeństwa jako obszaru aktywności samorządu lokalnego,
  • zmian w systemie planowania przestrzennego w wymiarze regionalnym i lokalnym,
  • Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jako wyznacznika kierunków rozwoju regionalnego,
  • roli statystyki regionalnej w polityce rozwoju lokalnego;
 • prezentacja Miasta i Gminy Skępe.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wioletta Zwara
  Celem udziału w konferencji było wygłoszenie referatu pt. „Statystyka regionalna w polityce rozwoju lokalnego”, w którym poza przedstawieniem rozwoju statystyki regionalnej oraz roli statystyki regionalnej w polityce rozwoju regionalnego i lokalnego zaprezentowano działania podejmowane przez statystykę publiczną w zakresie zaspokojenia lokalnych potrzeb informacyjnych, w tym dot. rozwoju prac badawczych i źródeł danych, nowych form i narzędzi udostępniania danych oraz edukacji statystycznej. Na zakończenie zwrócono się do obecnych z apelem i prośbą o promocję i wsparcie w społeczeństwie udziału w ankietowych badaniach statystycznych statystyki publicznej oraz przychylność wobec ankieterów.
 2. Materiały:

 

13, 14 marca 2017 r., Toruń

Konferencja: XXIV edycja Welconomy Forum in Toruń pt. „Unia Europejska – i co dalej?”

 1. Organizator/Współorganizator:
  Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca”
 2. Uczestnicy:
  ponad 2000 osób, najważniejsze postaci ze świata polityki, biznesu, nauki, z kraju i zagranicy, m.in. przedstawiciele Unii Europejskiej, Ambasadorowie, przedstawiciele Rządu, Samorządu, Parlamentu, Nauki i Kultury, Mediów, Polityki oraz Biznesu lokalnego, krajowego i zagranicznego
 3. Cel konferencji/seminarium:
  wymiana poglądów i opinii oraz analiza najważniejszych wyzwań stojących przed polską, europejską i światową gospodarką w odniesieniu do sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej na arenie międzynarodowej, m.in. dotyczących:
 • przyszłości polskiej przedsiębiorczości po agendzie 2014 – 2020,
 • innowacji dla gospodarki: rozwiązań i wdrożeń,
 • przyszłości szkolnictwa wyższego,
 • roli i udziału kobiet w biznesie,
 • ochrony przyrody,
 • wpływu modernizacji armii na polską gospodarkę,
 • aktywizacji zawodowej obszarów wiejskich,
 • zmian w samorządzie terytorialnym.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wioletta Zwara
  Celem udziału w panelu  pt. „Kobieta w biznesie we współczesnym świecie” było udzielenie odpowiedzi na pytanie dot. różnic pomiędzy specyfiką kobiet i mężczyzn na rynku pracy w kontekście aktywności zawodowej, obecności kobiet na wyższych stanowiskach i w zarządach firm, poziomie bezrobocia oraz występującego zróżnicowania regionalnego w tym zakresie. Poruszyła również kwestię wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w kontekście wykształcenia oraz wskaźnika gender pay gap, metodologię jego szacowania oraz interpretację.
 2. Materiały:
  http://www.forumgospodarcze.pl/

7 grudnia 2016 r., Bydgoszcz

Spotkanie dotyczące migracji wewnętrznych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem zachowań migracyjnych Bydgoszczy i Torunia

 1. Organizator/Współorganizator:
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 1. Uczestnicy:
  Ok. 10 uczestników, w tym przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej oraz Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (Pani Dyrektor Wioletta Zwara, p. Wiesława Gierańczyk- kierownik Referatu Analiz i Badań Regionalnych, p. Monika Kilka - kierownik Referatu Udostępniania, p. Katarzyna Klamrowska - kierownik Wydziału Organizacyjnego oraz Milena Krajewska – pracownik Referatu Analiz i Badań Regionalnych).
 2.  Cel konferencji/seminarium:
 •  omówienie zachowań migracyjnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem migracji mieszkańców Bydgoszczy oraz Torunia,
 •  wymiana poglądów na temat zachowań migracyjnych oraz dyskusja nad wpływem zjawiska migracji wewnętrznych na politykę marketingowej Wyższej Szkoły Bankowej
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Referat pt. „Migracje wewnętrzne w województwie kujawsko-pomorskim”. W przygotowanej prezentacji analizie poddano migracje wewnętrzne w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania dwóch największych ośrodków miejskich - stolic województwa: Bydgoszczy i Torunia. W analizie skupiono się przede wszystkim na migracjach wewnątrzwojewódzkich. Za podstawową jednostkę badania obrano obiekty najniższego szczebla podziału administracyjnego, tj. gminy (NTS5 z rozbiciem gmin miejsko-wiejskich na część miejską i obszar wiejski). Analizę oparto na podstawowych wskaźnikach migracji. Zastosowane ujęcie pozwoliło uchwycić przestrzenne powiązania migracyjne w skali makro i mikro. Szczególną uwagę poświęcono stolicom województwa i ich roli w kształtowaniu przepływów migracyjnych w woj. kujawsko-pomorskim. Przedstawiono także strukturę wieku osób napływających i odpływających zarówno z Bydgoszczy jak i Torunia.

29 listopada 2016 r., Bydgoszcz

Konferencja pt. "Społeczno-kulturowe czynniki kształtowania potencjału rozwojowego regionu kujawsko-pomorskiego"

 1. Organizator/Współorganizator:
  Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris”
  Forum Rozwoju Regionalnego
 2. Uczestnicy:
 • akademicy
 • organizacje samorządowe
 • administracja rządowa i samorządowa
 1. Cel konferencji/seminarium:
 • Przedyskutowanie kulturowo-społecznych czynników wzrostu i barier rozwojowych Województwa Kujawsko–Pomorskiego na szerokiej podbudowie teoretycznej i praktyki społeczno-politycznej, ekonomicznej i kulturowej oraz zdefiniowanie społeczno-kulturowych instrumentów pobudzania wzrostu rozwoju regionalnego.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Magdalena Miśko
  Referat pt. „Jak korzystać z danych statystycznych? Analiza przypadku imprez masowych w województwie kujawsko-pomorskim”.
 2. Materiały:
  Zostanie przygotowana publikacja zawierająca pełne teksty wystąpień wszystkich prelegentów.

26 listopada 2016 r., Bydgoszcz, Dom Ekonomisty ul. Długa 34

Konferencja naukowa pt. „Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne”

 1. Organizator/Współorganizator:
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych CIASF przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy oraz Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Ok. 50 gości, głównie przedstawiciele świata nauki z całego kraju, a także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz administracji publicznej  z województwa kujawsko-pomorskiego.
 3. Cel konferencji/seminarium:
  Konferencja była okazją do spotkania przedstawicieli świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, a także administracji publicznej  w celu wymiany spostrzeżeń, interpretacji oraz wniosków i zaleceń dotyczących bieżących przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie.
 4. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Joanna Wojciechowska
  Referat pt. „Wybrane aspekty oddziaływania sektora przemysłowego  oraz gospodarki komunalnej w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski  oraz wybranych województw”.
  Celem prezentacji była analiza udziału sektora przemysłowego oraz gospodarki komunalnej w korzystaniu ze środowiska. Zwrócono uwagę na następujące aspekty korzystania ze środowiska: zużycie energii elektrycznej, ilość wytwarzanych odpadów oraz oczyszczanych ścieków. Zestawiono m.in. udział opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska w nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, a także udział środków trwałych, kosztów bieżących i wydatków gospodarstw domowych w nakładach na ochronę środowiska.
 5. Materiały:
  Monografia z przesłanymi artykułami zostanie wydana do końca czerwca 2017 r. Najlepszych 11 artykułów zostanie opublikowana w interdyscyplinarnym, recenzowanym i wychodzącym od 1992 roku piśmie „Transformacje” wydawanym przez Akademię Leona Koźmińskiego Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych i Wydawnictwo Fundacja Edukacyjna „Transformacje”.

 

22-23 listopada 2016 r., Zielona Góra

V Zielonogórskie Spotkania z Demografią

 1. Organizator/Współorganizator:
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,
 • Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze,
 • Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Zielonej Górze.
 1. Uczestnicy:
  W konferencji uczestniczyło około 100 gości, w tym przedstawiciele środowiska naukowego, władz samorządowych i statystyki publicznej.
 2. Cel konferencji/seminarium:
 • próba integracji podejść koncentrujących się na tematyce uwarunkowanego procesami demograficznymi rozwoju regionalnego i lokalnego, podejmowana przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych: historyków, demografów, politologów, socjologów, psychologów, prawników, ekonomistów, urbanistów, itd.,
 • zaprezentowanie praktycznego punktu widzenia problematyki demograficznej przez osoby zajmujące się programowaniem i monitorowaniem rozwoju regionalnego,
 • wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej demografii,
 • integracja przedstawicieli nauki, biznesu i samorządowców.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Referat pt. „Powiązania migracyjne w województwie kujawsko-pomorskim”. W przygotowanej prezentacji skupiono się na migracjach, które są przejawem przestrzennego dostosowywania się ludności do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych. Obserwuje się je na każdym etapie rozwoju społecznego i gospodarczego, zarówno w układach globalnych, jak i lokalnych. Przy czym zasadniczo zasięg migracji koreluje z odległością - migracja jest tym silniejsza im mniejsza odległość. Stąd zasadniczą rolę w przepływach migracyjnych w Polsce odgrywają migracje wewnętrzne. Tak też się dzieje w województwie kujawsko-pomorskim. Migracje wewnętrzne stanowią tu ponad 90% tak napływów, jak i odpływów migracyjnych. Stąd w referacie podjęto próbę analizy przestrzennej zjawisk migracyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w stolicach województwa, tj. w Bydgoszczy i Toruniu. Podstawową jednostką badania były obiekty najniższego szczebla podziału administracyjnego tj. gminy (NTS5 z rozbiciem gmin miejsko-wiejskich na część miejską i obszar wiejski). Analiza oparta została na danych obrazujących napływ i odpływ ludności, co pozwoliło wyłonić obszary o największej i najmniejszej intensywności zjawisk migracyjnych w 2015 r. Identyfikacja tych obszarów jest szczególnie istotna w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego.

 

17-18 listopada 2016 r., Uniejów

III Konferencja Naukowa z cyklu Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. Stan - Trendy - Strategie

 1. Organizator/Współorganizator:
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – Wydział Zarządzania
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
 1. Uczestnicy:
  W konferencji uczestniczyło około 60 gości, w tym przedstawiciele środowiska naukowego z kraju (m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i zagranicy (,Białoruska Akademia Rolnicza w Gorkach) oraz statystyki publicznej.
 2. Cel konferencji/seminarium:
  Wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych w zakresie konkurencyjności i rozwoju regionów w warunkach integracji europejskiej oraz integracja przedstawicieli nauki, biznesu i samorządowców.
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Referat pt. „Skłonność przedsiębiorstw przemysłowych województwa kujawsko-pomorskiego do wdrażania innowacji przynoszących korzyści dla środowiska w latach 2012-2014”. W przygotowanej prezentacji zwrócono uwagę, że w warunkach coraz większej presji człowieka na środowisko, ważne jest aby ograniczać negatywne skutki jego działalności. Dlatego w myśl zasady zrównoważonego rozwoju zwraca się coraz większą uwagę na ochronę zasobów naturalnych oraz inicjowanie działań mających na celu złagodzenie negatywnych skutków działalności człowieka na środowisko, wśród których znaczące miejsce zajmują ekoinnowacje. Badania dotyczące działalności przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie ekoinnowacji są słabo rozpowszechnione w Polskiej literaturze przedmiotu, dlatego celem opracowania było scharakteryzowanie skłonności przedsiębiorstw przemysłowych do wdrażania innowacji przynoszących korzyści dla środowiska. Szczególną uwagę poświęcono przedsiębiorstwom województwa kujawsko-pomorskiego. Analizie poddano również determinanty wdrożenia innowacji przynoszących korzyści dla środowiska. Podstawę opracowania stanowiły dane pochodzące z badania Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeprowadzane na formularzu sprawozdawczym PNT-02 (Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle). Przy opracowaniu analizy wykorzystano podstawowe metody statystyki opisowej. Część badawcza została dopełniona analizą literatury przedmiotu.

24 października 2016 r., Bydgoszcz

Konferencja pt. „Sytuacja demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”

 1. Organizator/Współorganizator:
  Rządowa Rada Ludnościowa, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Ok. 180 gości, w tym przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz środowiska akademickiego.
 3. Cel konferencji/seminarium:
 • zwrócenie uwagi na procesy demograficzne zachodzące w województwie kujawsko-pomorskim,
 • analiza zachodzących zmian demograficznych,
 • omówienie prognoz dot. sytuacji demograficznej województwa kujawsko-pomorskiego,
 • sformułowanie wyzwań dla polityki społecznej i gospodarczej.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wioletta Zwara
  Referat pt. „Sytuacja demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego – stan obecny i perspektywy”
  Celem prezentacji było omówienie sytuacji demograficznej województwa na tle Polski, elementów kształtujących liczbę ludności, czynników wpływających na ruch naturalny i saldo migracji na pobyt stały oraz sytuacji wybranych wskaźników wg powiatów.
  Wiesława Gierańczyk, Barbara Szyda
  Referat pt. „Wpływ migracji wewnętrznych na sytuację demograficzną w województwie kujawsko-pomorskim”
  Celem opracowania była analiza wpływu migracji wewnętrznych na sytuację demograficzną w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania dwóch największych ośrodków miejskich -  stolic województwa: Bydgoszczy i Torunia.
 2. Materiały:
  http://bydgoszcz.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje-858/konferencja-naukowa-pt-sytuacja-demograficzna-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-jako-wyzwanie-dla-polityki-spolecznej-i-gospodarczej-24-pazdziernika-2016-r/

4 października 2016 r., Bydgoszcz

Konferencja Metodyczna dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych pt. „Towar jest niezgodny z umową, gdy …"

 1. Organizator/Współorganizator:
  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 2. Uczestnicy:
  Ok. 40 nauczycieli ze szkół z terenu miasta Bydgoszczy oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego.
 3. Cel konferencji/seminarium:
 • Zmiany w kształceniu zawodowym dla rynku pracy;
 • Przedstawienie komunikatów w zakresie programów, projektów ogólnopolskich, olimpiad i konkursów;
 • Omówienie oferty edukacyjnej Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Przybliżenie tematyki praw konsumenta.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Monika Kilan
  „Edukacja statystyczna dzieci i młodzieży".
  Celem prezentacji było zachęcenie do współpracy oraz przybliżenie oferty edukacyjnej realizowanej przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy w zakresie tematyki przeprowadzanych zajęć, stosowanych form oraz omawianych zagadnień. Ponadto przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące trwających konkursów, tj. Wojewódzkiego Konkursu Statystycznego oraz Olimpiady Statystycznej.

 

28 września 2016 r., Bydgoszcz

Ogólnopolska Konferencja "Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich"

 1. Organizator/Współorganizator:
 • Katedra Gospodarki Turystycznej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
 1. Uczestnicy:
  Ok. 30 gości, w tym przedstawiciele środowiska naukowego, statystyki publicznej, klastrów oraz władz samorządowych.
 2. Cel konferencji/seminarium:
 • wymiana poglądów na temat społeczno-ekonomicznych uwarunkowań i kierunków rozwoju na terenach wiejskich,
 • integracja środowisk regionalnych,
 • prezentacja wyników badań uzyskanych podczas realizacji projektu Naukowe Obserwatorium Obszarów Wiejskich (www.noow.byd.pl).
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  „Sytuacja społeczno-ekonomiczna na terenach woj. kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości”.
  W referacie zaprezentowano szerokie spektrum wskaźników demograficznych  i gospodarczych obrazujących zróżnicowanie terenów wiejskich w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 r. Podstawę określenia podobieństwa i zróżnicowania analizowanych terenów stanowiły wskaźniki syntetyczne oraz analiza aglomeracyjna. Za pomocą tych narzędzi zaprezentowano typologię terenów wiejskich pod względem demograficznym i gospodarczym oraz łącznie pod względem demograficzno-gospodarczym. 

26-27 września 2016 r., Kazimierz Dolny

Przestrzeń, gospodarka, społeczeństwo - wymiary mobilności Polaków w XXI w.

 1. Organizator/Współorganizator:
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Urząd Statystyczny w Lublinie
 • Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział Lublin
 1. Uczestnicy:
  Ok. 80 gości, w tym przedstawiciele statystyki publicznej, władz samorządowych, środowiska naukowego oraz przedsiębiorców.
 2. Cel konferencji/seminarium:
 • wymiana poglądów na temat wyzwań stojących przed statystyką publiczną w procesie monitorowania mobilności ludności w kontekście działań i efektów Polityki Spójności UE,
 • integracja środowisk: statystyki publicznej, władz samorządowych, naukowego oraz przedsiębiorców,
 • zwiększenie obecności statystyki w świadomości publicznej, poprawa jej dostępności oraz pozyskanie przychylności społeczności regionalnej i lokalnej,
 • ukazanie roli i znaczenia statystyki publicznej w działaniach związanych z diagnozą, obserwacją i oceną bieżących procesów społecznych i gospodarczych.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  „Migracje wewnętrzne w 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem zasięgu oddziaływania Bydgoszczy i Torunia”.
  W artykule podjęto próbę analizy przestrzennej zjawisk migracyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania stolic województwa, tj. Bydgoszczy i Torunia. Analiza objęła zarówno napływ, jak i odpływ ludności do i z tych miast. Takie ujęcie pozwoliło uchwycić przestrzenne powiązania migracyjne stolic województwa i ich roli w kształtowaniu przepływów migracyjnych w regionie kujawsko-pomorskim. Podstawową jednostką badania były obiekty najniższego szczebla podziału administracyjnego, tj. gminy (NTS5 z rozbiciem gmin miejsko-wiejskich na część miejską i obszar wiejski).

 

14-15 czerwca 2016 r., Poznań

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020”

 1. Organizator/Współorganizator
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu
 1. Uczestnicy
  Przedstawiciele środowiska naukowego, statystyki publicznej oraz władz samorządowych
 2. Cel konferencji/seminarium
  Ukazanie roli i znaczenia powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej w zakresie: mobilność ludności (migracje, przepływy ludności), przepływy w gospodarce (zmiana populacji i  lokalizacji przedsiębiorstw, przepływy kapitału, towaru i usług), przepływy informacji (sieci społeczne i gospodarcze, sposoby pomiaru przepływu informacji), sieci współpracy na rzecz programowania i monitorowania rozwoju 9współpraca statystyki publicznej z organami administracji publicznej
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz
  Wiesława Gierańczyk
  Referat pt. „Zmiany zachowań migracyjnych ludności w województwie kujawsko-pomorskim – przestrzenna analiza typów migracyjnych”. Przedmiotem analizy były migracje. Są one niezmiernie ważne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego tak na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Migracje odzwierciedlają bowiem przestrzenne dostosowywanie się ludności do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych. Stąd w referacie przedstawiono analizę zachowań migracyjnych ludności w gminach województwa kujawsko-pomorskiego, która posłużyła do wyodrębnienia typów migracyjnych. Typy te zdiagnozowano w oparciu o metodę typografów zaproponowaną przez Z. Długosza. Przeprowadzone badania wykazały, że większość gmin w województwie, zwłaszcza położonych na obrzeżach, ma charakter emigracyjny. Charakter imigracyjny wykazywały natomiast zasadniczo gminy położone w centralnej części województwa. Przy czym w tym rejonie zachowany pozostał kierunek migracji ze stolic województwa.

4 czerwca 2016 r., Bydgoszcz

Seminarium: „Spotkanie ze statystyką. Statystyka i kłamstwo”

 1. Współorganizator:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 1. Cel konferencji:
  Głównym celem organizowanych wspólnie spotkań jest poszerzenie wiedzy, rozwinięcie umiejętności korzystania z ogólnodostępnych zasobów informacyjnych statystyki publicznej oraz  zachęcenie do udziału w badaniach statystyki publicznej, a także zintegrowanie środowiska akademickiego, administracji publicznej, mediów i społeczeństwa. Spotkanie było też propozycją na naukowe spędzenie wolnego czasu.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:

Barbara Ptaszyńska
Wykład „Statystyka i kłamstwo”
Wykład miał zwrócić uwagę na fakt, że dane statystyczne są wykorzystywane dość swobodnie i często są przedmiotem manipulacji. Wyjaśniono dlaczego warto jest zgłębiać wiedzę statystyczną nt. metod i metodologii prowadzonych przez statystykę publiczną badań statystycznych oraz publikowanych analiz statystycznych dotyczących niemal każdego aspektu naszego życia.

Wiesława Gierańczyk
„Interpretacja informacji statystycznych”
W referacie przedstawiono wybrane narzędzia analizy statystycznej stosowane do prezentacji danych i informacji statystycznych w postaci tablic, wykresów, map oraz opisu analitycznego.

Monika Kilan
„Tajemnica statystyczna”
Wykład przybliżył uczestnikom spotkania tajemnicę statystyczną w kontekście jej znaczenia dla budowania wśród respondentów zaufania do służb statystyki publicznej. Podkreślono jak istotne jest przekazywanie przez uczestników badań statystycznych dokładnych i prawdziwych danych dla zapewnienia udostępniania rzetelnych i prawdziwych informacji o sytuacji społeczno- ekonomicznej.

Maciej Ryczkowski
„Rankingi/Rangowanie”
W wystąpieniu zwrócono uwagę na wybrane sposoby prezentowania danych, które mogą wprowadzać odbiorcę danych w błąd. Zaznaczono, że nawet podstawowe wyniki zaprezentowane za pomocą, wydawałoby się, obiektywnych mierników i prostej matematyki mogą prowadzić do różnych wniosków w zależności od sposobu prezentacji.

Karolina Hunker
„Statystyka w mediach”
W referacie zaprezentowane zostały prawne aspekty współpracy z mediami, m.in. źródła prawa powszechnie obowiązujące w zakresie dostępu do informacji. Ponadto omówiono cel działalności informacyjno-prasowej służb statystyki publicznej.


24  maja 2016 r., Toruń

Konferencja Inauguracyjna Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych

 1. Organizator:
  Fundacja Rozwoju, Fundacja Polski Rozwój Gospodarczy
 2. Cel konferencji:
  Podejmowana problematyka dotyczyła m.in. upowszechnienia dobrych, innowacyjnych praktyk, realizowanych przez samorządy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego lokalnych wspólnot oraz dotychczasowej działalności jednostek zewnętrznych wspierających pracę samorządów.
 3. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wioletta Zwara
  Referat pt. „Wsparcie działań samorządu”.

 

12-13 maja 2016 r., Toruń

I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Społeczne problemy i wyzwania XXI wieku. Starzejące się społeczeństwo"

 1. Organizator:
  Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
 1. Cel konferencji:
  Podejmowana problematyka dotyczyła m.in. ekonomiczno-prawnych aspektów funkcjonowania oraz dostosowywania przestrzeni mieszkalnej do potrzeb osób starszych, aktywizacji seniorów, w tym ich aktywności turystycznej i rekreacyjnej, a także dostępu do informacji i nowych usług.
 2. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wioletta Zwara
  Referat pt. „Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy - najstarszego demograficznie kontynentu”
  Wiesława Gierańczyk
  Referat pt. „Regionalne aspekty procesu starzenia się ludności w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem miast w świetle prognozy demograficznej do 2050 r.”

 

22 kwietnia 2016 r., Toruń

Konferencja: III Konferencja pt. „Miasto w badaniach i praktyce”

 1. Organizator:
  Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 1. Cel konferencji:
  Przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem miast.  Poszerzanie wiedzy w społeczeństwie z zakresu informacji miasto w badaniach i praktyce.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Magdalena Poreda
  Na konferencji wygłoszony został referat pt. „Miasta w województwie kujawsko-pomorskim. Statystyczny obraz sytuacji demograficzno-społecznej w nawiązaniu do Strategii rozwoju województwa do 2020 roku - Plan modernizacji 2020+”. Podczas wystąpienia zaprezentowano zestaw wskaźników statystycznych obrazujących zmiany sytuacji demograficzno-społecznej w wyszczególnionych kategoriach miast.

24 marca 2016 r., Bydgoszcz

Seminarium „Życie w darze – o niektórych aspektach rodzicielstwa”

 1. Organizator:
  Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 1. Cel konferencji:
  Seminarium miało na celu wymianę poglądów pomiędzy przedstawicielami administracji i świata nauki na temat ochrony życia oraz zaznaczenie odpowiedzialności władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku do życia ludzkiego.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wioletta Zwara
  „Czy naprawdę znikamy?”
  Celem referatu było przedstawienie sytuacji demograficznej województwa i Polski oraz przedstawienie prognoz na najbliższe dziesięciolecia.

18 listopada 2015 r., Bydgoszcz

Konferencja Naukowa: IV Ogólnopolska konferencja naukowa „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”

 1. Organizator:
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 1. Cel konferencji:
  Podsumowanie 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Monika Kilan
  Na konferencji wygłoszony został referat pt. „Rola wynikowych informacji statystycznych w obrazowaniu zmian społeczno-gospodarczych”. Zaprezentowano zestaw wskaźników statystycznych obrazujących zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej oraz bazy danych statystyki publicznej.

 

5–6 listopada 2015 r., Bydgoszcz

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Jeden świat – wiele kultur. Jan Paweł II Pamięć, Dialog, Tożsamość. Polska i Świat wobec wyzwań III Tysiąclecia”

 1. Organizator:
  Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 1. Cel konferencji:
  Kontynuacja dyskusji na temat współczesnych wyzwań Polski i Świata, których zrozumienie wymaga interdyscyplinarnego podejścia przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych, teologicznych, technicznych, prawno-administracyjnych czy ekonomicznych.
 2. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Barbara Ptaszyńska
  W referacie „Warunki życia ludności w województwie kujawsko-pomorskim” zaprezentowano warunki życia oraz wpływ tych warunków na zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności w województwie kujawsko-pomorskim w oparciu o dostępne dane statystyczne dotyczące poziomu rozwoju ekonomicznego, wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz zabezpieczenia w infrastrukturę społeczną. Przedstawiono także stopień zaspokojenia wyżej wspomnianych potrzeb w województwie kujawsko-pomorskim na tle pozostałych województw oraz na tle wybranych krajów Unii Europejskiej.

 

6 listopada 2015 r., Bydgoszcz

Konferencja Naukowa: „II Konferencja Naukowa cyklu Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. Stan Trendy – Strategie"

 1. Organizator:
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy we współpracy z Fundacją Innowacyjnego Rozwoju i Wiedzy oraz Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim
 1. Cel konferencji:
  Przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem regionalnym, zarządzaniem oraz marketingiem.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Agata Sadoch
  Na konferencji wygłoszony został referat pt. „Zasoby ludzkie w działalności badawczo-rozwojowej w Polsce w ujęciu regionalnym”. Zaprezentowano specyfikę zasobów ludzkich związanych z działalnością badawczo-rozwojową wynikającą z odrębności regionalnej. Szczególną uwagę zwrócono na wielkość tych zasobów w odniesieniu do pracujących, ich alokację a także na strukturę ze względu na zawód i wykształcenie. Podstawę opracowania stanowiły dane pochodzące z badań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeprowadzane na formularzach sprawozdawczych PNT-01 (sprawozdanie o działalności B+R) oraz PNT-01s (sprawozdanie o B+R w szkołach wyższych).

 

24 października 2015 r., Bydgoszcz

Seminarium: „Spotkanie ze statystyką. Statystyka publiczna i nie”

 1. Organizator:
  Urząd statystyczny w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Bydgoszczy
 1. Cel konferencji:
  Poszerzenie wiedzy w społeczeństwie z zakresu informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, rozwinięcie umiejętności korzystania z ogólnodostępnych zasobów informacyjnych statystyki publicznej, zaprezentowanie standardów prowadzenia badań statystycznych, zachęcenie społeczeństwa oraz samych uczestników do udziału w badaniach statystyki publicznej.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wioletta Zwara
  Wykład „Dwie statystyki” miał przekonać uczestników spotkania o wszechobecności statystyki i nieprawdziwości stwierdzenia: „Statystyka nie jest mi do niczego potrzebna”. Podkreślono ważność nie tylko samych danych statystycznych, co ich interpretacji, która powinna być wykonana z należytą starannością i zrozumieniem. Prezentując informacje o tytułowych „Dwóch Statystykach” przedstawiono historię, etymologię oraz cele i priorytety statystyki jako nauki o metodach (jako dyscypliny naukowej) oraz statystyki publicznej (jako instytucji). Podkreślono zobowiązanie statystyki publicznej do realizowania zadań zgodnie z Europejskim Kodeksem Praktyk Statystycznych.
  Dominik Śliwicki
  W referacie „Statystyka jako nauka” przedstawione zostały teoretyczne podstawy statystyki opisowej oraz matematycznej. W części dotyczącej opisu statystycznego przedstawiono miary przeciętne, rozproszenia, asymetrii oraz koncentracji. Natomiast w części dotyczącej statystyki matematycznej przedstawiono definicję oraz konstrukcję przedziałów ufności dla wartości średniej, wariancji, odchylenia standardowego oraz wskaźnika struktury w populacji generalnej. Poruszono również zagadnienie minimalnej liczebności próby oraz podstawy konstrukcji testów statystycznych.
  Maciej Ryczkowski
  W zaprezentowanym w formie warsztatu temacie „Metody statystyczne w praktyce” omówiono właściwości statystyczne średniej arytmetycznej. Za pomocą przykładów wykazano, że miara ta jest podatna na obserwacje odstające. Zaznaczono przy tym, że interpretowanie tej miary w szczególności podczas posługiwania się statystykami rynku pracy dotyczącymi wynagrodzeń powinno uwzględniać wspomnianą własność. Wśród innych miar przedstawiających wartości średnie omówiono także medianę jako alternatywę dla średniej arytmetycznej. Pod koniec wystąpienia zaprezentowano porównanie średniej arytmetycznej, mediany i dominanty wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce.
  Monika Kilan
  Wykład „Statystyka publiczna jako producent” przybliżył uczestnikom spotkania organizację badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Omówiono poszczególne etapy badań statystycznych tj. pozyskiwanie, przetwarzanie, analizę danych do momentu ich udostępnienia. Ponadto  zaprezentowano formy udostępniania informacji statystycznych oraz przekrój informacji znajdujących się w elektronicznych zasobach statystyki publicznej (banki i bazy danych)
  Joanna Wierzbińska
  W wykładzie „Metody statystyczne w badaniach statystyki publicznej” zaprezentowano metody statystyczne wykorzystywane na każdym etapie badań statystycznych. Dokonano omówienia najczęściej stosowanych metod oraz przedstawiła przykłady ich praktycznego zastosowania.

 

22-23 października 2015 r., Fojutowo

Konferencja Naukowa: „Konferencja Jubileuszowa z okazji 30-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz 5-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie"

 1. Organizator:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Tucholski Park Krajobrazowy
 1. Cel konferencji:
  Przedstawienie zagadnień związanych z fauną, florą, społeczeństwem i gospodarką Borów Tucholskich.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Na konferencji wygłoszony został referat pt. „Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju strefy tranzytowej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”. W referacie przedstawiono wybrane procesy demograficzno-społeczne w strefie tranzytowej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Szczegółowej analizie poddano dynamikę i strukturę zmian ludności według ekonomicznych grup wieku, migracji oraz dojazdy do pracy. Zjawiska te ukazano w ujęciu czasowym (w latach 2010-2014) i przestrzennym (gminy, na obszarze których znajduje się strefa tranzytowa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie).

 

22 października 2015 r., Włocławek

Konferencja naukowo-wdrożeniowa Kujawsko-Pomorskiego Forum Rozwoju Regionalnego „Tożsamość i partycypacja w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego z uwzględnieniem doświadczeń województwa kujawsko-pomorskiego”

 1. Organizator:
  Zespół partnerów społecznych działających na rzecz województwa
 1. Cel konferencji:
  Identyfikacja społecznych i kulturowych czynników rozwoju oraz ocena ich wpływu na kreowanie polityk społecznych w regionie.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wioletta Zwara
  W ramach konferencji przedstawiono miejsce „Statystyki publicznej w procesie identyfikacji społecznych i kulturowych czynników rozwoju regionalnego”. Wspomniano, iż ze względu na rozwój regionalnego planowania strategicznego wzrosło znaczenie statystyki publicznej zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Rozwój regionalny stał się więc jednym z głównych obszarów zainteresowań i kierunków rozwoju polskiej statystyki regionalnej. W referacie zaprezentowano podjęte w tym celu działania, w szczególności dotyczące zaspokojenia regionalnych i lokalnych potrzeb odbiorców. Krótko zaprezentowano dostępne już dziś w tym zakresie zasoby statystyki publicznej.

 

20-21 października 2015 r., Lidzbark Warmiński

Konferencja z okazji Światowego Dnia Statystyki oraz 25-lecia samorządności w Polsce pt. „Statystyka publiczna partnerem samorządu terytorialnego”

 1. Organizator:
  Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Olsztynie
 1. Cel konferencji:
  Zaprezentowanie roli statystyki publicznej jako partnera samorządu terytorialnego dostarczającego wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych, wysokiej jakości informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wioletta Zwara
  W ramach konferencji wygłoszono referat pn. „Współpraca statystyki publicznej z jednostkami samorządu terytorialnego”. W wystąpieniu zaprezentowano wpływ polityki rozwoju oraz wzrastającej roli planowania strategicznego na kształtowanie się współpracy. Przedstawiono potrzeby obu stron w zakresie jej rozwoju, możliwości jej rozwoju oraz czynniki ją warunkujące.
  Omawiane tematy były zobrazowane licznymi doświadczeniami Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

 

14 września 2015 r., Toruń

Konferencja Naukowa: Konferencja podsumowującej projekt „Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

 1. Organizator:
  Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 1. Cel konferencji:
  Prezentacja możliwości wykorzystywania Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w edukacji oraz na potrzeby analiz społeczno-gospodarczych i planowania przestrzennego.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Na konferencji wygłoszony został referat pt. „Przestrzenne metody obrazowania sytuacji społeczno-gospodarczej”. Ukazywał on stosowane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy formy prezentacji danych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wizualizacje. Zaprezentowano wybrane przykłady infografik i dashboardów oraz opracowań analitycznych, w których podstawową formą przekazu są graficzne wizualizacje danych.

 

18-19 czerwca 2015 r., Toruń

Konferencja Naukowa: 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY pt.: „MARKET OR GOVERNMENT"

 1. Organizator:
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
 1. Cel konferencji:
  Przedstawienie zagadnień poświęconych polityce wspierającej rozwój społeczno-gospodarczy w warunkach globalizacji.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Na konferencji wygłoszony został referat pt. „Regionalne zróżnicowanie aktywności przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania finansowych instrumentów publicznego wsparcia innowacji w okresie 2011-2013”. Przeanalizowano aktywność przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie wykorzystania finansowych instrumentów publicznego wsparcia innowacji. Uwzględniono przy tym wielkość aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych i ich lokalizację według województw. Przeanalizowano wykorzystanie wsparcia krajowego, jak i z UE, a także zaprezentowano programy celowe, w zakresie których takie wsparcie zostało udzielone. Podstawę analiz stanowiły dane GUS z badania PNT-02 przeprowadzonego w 2014 r.

 

27-28 kwietnia 2015 r., Opole

Konferencja Naukowa: XXXI Seminarium Geografii Wsi pt. „Obszary Wiejskie – Pierwsza dekada w Unii Europejskiej i nowa perspektywa"

 1. Organizator:
  Katedra Polityki Regionalnej, Wydział Ekonomii i Zarządzania – (Politechnika Opolska), Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich), Zespół Problemowy Ds. Obszarów Wiejskich (Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN), Komisja Obszarów Wiejskich (Polskie Towarzystwo Geograficzne)
 1. Cel konferencji:
  Dokonanie oceny dotychczasowych trendów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w kontekście regionalnym, krajowym i europejskim w aspekcie wykorzystania, wpływu i skutków gospodarczych, społecznych i przestrzennych środków płynących z funduszy europejskich. Celem była również próba wskazania kierunków zmian w funkcjonowaniu gospodarki wiejskiej, jak również pola koncentracji środków umożliwiających uruchomienie procesów korzystnych zmian społeczno-gospodarczych na wsi oraz uporządkowanie przestrzeni wiejskiej.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Na konferencji wygłoszony został referat pt. „Dojazdy do pracy na terenach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego”. Dojazdy do pracy jako zjawisko przestrzenne pozwalają na uchwycenie relacji i powiązań przestrzennych pomiędzy jednostkami wskazując otwartość społeczności wiejskich na oddziaływanie czynników zewnętrznych. W referacie podjęto próbę prezentacji skali i kierunków dojazdów do pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepływów związanych z zatrudnieniem do i z terenów wiejskich. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane z Badania dojazdów do pracy w 2011 r. dla ogółu pracujących przeprowadzonego na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

 

9-10 stycznia 2015 r., Bydgoszcz

Konferencja naukowa pt. „Zarządzanie wiedzą w organizacjach i gospodarce”

 1. Organizator:
  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
 1. Cel konferencji:
  Dyskusja o  koncepcjach, metodach, modelach i narzędziach stosowanych w zarządzaniu procesami.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wioletta Zwara
  W ramach konferencji przedstawiono referat "Statystyka publiczna a systemy wspomagania decyzji", który miał na celu zaprezentowanie dwustronność powiązań statystyki publicznej z systemami wspomagania decyzji. Pierwsze z nich jako efekt istotnej roli statystyki publicznej w dostarczaniu informacji będącej podstawą podejmowania decyzji. Drugie powiązanie (wynikające z charakteru pierwszego, tj. z faktu zobligowania statystyki publicznej do dostarczania rzetelnych i obiektywnych informacji) jako zobowiązanie statystyki publicznej do wdrożenia najnowszych rozwiązań informacyjnych i zmiany systemów informatycznych wspomagających realizację zadań związanych z zewnętrznym, jak i wewnętrznym odbiorcą informacji.

4 grudnia 2014 r., Toruń

Święto Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (tzw. "Dni Ekonomisty")

 1. Organizator:
  Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 2. Cel współpracy:
 • upowszechnianie wiedzy nt. zasobów statystyki publicznej,
 • promocja wiedzy o badaniach i produktach statystyki publicznej, a w szczególności o pracach  analitycznych prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.
 1. Zakres współpracy:
 • wygłoszenie referatu pt. „Geography and Statistics in Kosovo”,
 • zaprezentowanie przykładów analiz przestrzennych zrealizowanych przez pracowników US Bydgoszcz.

2 grudnia 2014 r., Kraków

Konferencja Naukowa: 30. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych"

 1. Organizator:
  Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu, Polskie Towarzystwo Geograficzne Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie
 1. Cel konferencji:
  Głównym celem 30. Jubileuszowej konferencji było kontynuowanie wymiany dorobku naukowego krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich w zakresie przemian struktur przestrzennych przemysłu i usług w warunkach rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Cele szczegółowe dotyczyły m.in. rozwijania koncepcji teoretycznych nt. znaczenia przemysłu i usług w rozwoju układów krajowych, regionalnych i lokalnych oraz funkcjonowania przedsiębiorstw, a także analizy zmian roli przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Na konferencji wygłoszony został referat pt. „Współdziałanie jako czynnik rozwoju aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2010-2012”. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonej diagnozy sytuacji w zakresie poziomu współpracy oraz form współdziałania przedsiębiorstw na przykładzie aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2010-2012 według województw. Podstawę analizy stanowiły wyniki badania o innowacjach w przemyśle przeprowadzonego w 2013 r. przez Główny Urząd Statystyczny.

20 listopada 2014 r., Toruń

Konwersatorium Geograficzne na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu

 1. Organizator:
  Wydział Nauk o Ziemi UMK
 2. Cel współpracy:
 • promocja wiedzy o badaniach i produktach statystyki publicznej, a w szczególności o pracach  analitycznych prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.
 1. Zakres współpracy:
 • wygłoszenie referatu pt. „Geography and Statistics in Kosovo”,
 • zaprezentowanie założeń projektu prezentacji danych statystycznych dotyczących dojazdów do pracy do stolic województwa kujawsko-pomorskiego i Kosowa z wykorzystaniem narzędzi GIS.

6-7 listopada 2014 r., Toruń

Konferencja Naukowa: „Konkurencyjność i rozwój regionów w warunkach integracji europejskiej. Stan, trendy, strategie"

 1. Organizator:
  Katedra Marketingu i Rozwoju Regionalnego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania w Poznaniu
 1. Cel konferencji:
  Konferencja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk i instytucji w zakresie najnowszych wyników badań w zakresie konkurencyjności i rozwoju  regionów w warunkach integracji europejskiej oraz ich roli w rozwoju lokalnym i regionalnym.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Na konferencji wygłoszony został referat pt. „Cele działalności, przeszkody oraz konkurencyjność innowacji w opinii przedsiębiorstw przemysłowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010-2012”. Zaprezentowano cele działalności aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych i przeszkody w ich realizacji. Ponadto omówiono metody ochrony  konkurencyjność wdrożonych innowacji produktowych i procesowych stosowane przez przedsiębiorstwa przemysłowe w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010-2012.
  Wioletta Zwara
  W ramach konferencji przedstawiono referat " Zasoby informacyjne statystyki publicznej – istotne wsparcie rozwoju i podnoszenia konkurencyjności regionu”. Źródłem rzetelnych i obiektywnych informacji są dane pozyskiwane na podstawie programu badań będącym swoistym planem działań podejmowanych przez służby statystyki publicznej. Uwzględniając w nim rekomendacje europejskiego i światowego systemu statystycznego, wynikające m.in. z zachodzących w świecie procesów globalizacyjnych, statystyka publiczna stała się istotnym elementem planowania strategicznego rozwoju w wielu obszarach życia. Dotyczy to w szczególności konkurencyjności regionów, ocen ich wzrostu gospodarczego oraz poziomu i zdolności konkurencyjnej, gwarantując wysoką jakość i porównywalność (w czasie i przestrzeni) prezentowanych informacji.

 

26-27 czerwca 2014 r., Toruń

Konferencja Naukowa: XXX Jubileuszowe Seminarium Geografii Wsi pt. „Wiejskie obszary funkcjonalne”

 1. Organizator:
  Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu Wydziału  Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 1. Cel konferencji:
  Przedstawienie funkcji obszarów wiejskich w przestrzeni, zmian jakie dokonały się na obszarach wiejskich w ostatnich latach oraz propozycji metod delimitacji wiejskich obszarów funkcjonalnych.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Na konferencji przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy pt. "Zróżnicowanie terenów wiejskich w obszarach funkcjonalnych miast województwa kujawsko-pomorskiego". Przedstawiono wyniki analizy, która objęła 15 miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) województwa kujawsko-pomorskiego. Obszary te przy wykorzystaniu zestawu wskaźników o charakterze demograficznym oraz społeczno-gospodarczym za rok 2012 i metod aglomeracyjnych podzielono na 3 skupienia terenów wiejskich MOF podobnych do siebie i różnych od pozostałych, które poddano analizie pod względem sytuacji demograficznej, rozwoju gospodarczego i społecznego oraz sytuacji na rynku pracy.

19 maja 2014 r., Bydgoszcz

Konferencja Naukowa pt. "10 lat Polski w Unii Europejskiej"

 1. Organizator:
  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 1. Cel konferencji:
  Podsumowanie działań Polski jako członka Unii Europejskiej oraz próba określenia naszej obecności w strukturach europejskich w kolejnych latach.
 1. Udział przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Barbara Ptaszyńska
  Tematy przedstawione podczas konferencji dotyczyły korzyści  i kosztów integracji Polski z UE w sferze edukacji i pracy (panel społeczny) oraz jakości wykorzystywania przez Polskę i region funduszy strukturalnych (panel ekonomiczny). Niemal wszystkie prezentacje oparte były na wynikowych informacjach statystycznych z zakresu rynku pracy oraz rachunków narodowych.
 1. Materiały:
  Link do konferencji: http://www.ce.wsg.byd.pl/news,2,257,96,Konferencja-lat-polski-w-unii-europejskiej.html

4 kwietnia 2014 r.

Konferencja pt. „Toruńska Studencka Konferencja Matematyki Stosowanej"

1. Uczestnicy:

studenci trzeciego, czwartego i piątego roku studiów

 • Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • ośrodki akademickie z Krakowa, Poznania, Gdańska.

2. Cele:

 • przybliżenie sposobu wykorzystania matematyki w praktyce zawodowej, m.in.:
  • narzędzi matematycznych i ekonometrycznych do modelowania osób pracujących oraz do wyznaczania potencjalnej dyskryminacji płacowej kobiet i mężczyzn,
  • metodologię wyznaczania obszarów przestrzennych województwa kujawsko-pomorskiego charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami rozwoju,
 • przedstawienie zasad funkcjonowania systemu statystyki publicznej,
 • zapoznanie się z metodologią badań rynku pracy,
 • zdobycie wiedzy na temat sposobu pozyskania, przetwarzania oraz prezentowania danych statystycznych.

3. Osoby prowadzące: Wiesława Gierańczyk, Maciej Ryczkowski, Dominik Śliwicki.

 

13 grudnia 2013 r., Bydgoszcz

Konferencja pt. „Wolontariat w walce o dobro drugiego człowieka"

 1. Organizator:
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy
 1. Cel konferencji:
  Uroczystość z okazji jubileuszu 20-lecia wolontariatu szkolnego.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Karolina Hunker
  W ramach konferencji  zaprezentowano „Statystyczny portret wolontariusza w oparciu o badania statystyczne PNZ i SOF-1”. Dodatkowo omówiono krótko publikacje statystyczne i bazy danych udostępniane przez statystykę publiczną.

 

5-6 czerwca 2013 r., Wrocław

Konferencja Naukowa: „Starość w przestrzeni publicznej i prywatnej"

 1. Organizator:
  Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakład Medycznych Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 1. Cel konferencji:
  Analiza następujących kwestii:
 • starość w przestrzeni publicznej:  obrazy i symbole starości w kulturze i ich historyczne przemiany, współczesne dyskursy o starości – medialny, naukowy, starość a polityka, społeczne dekonstruowanie starości, np. trzeci wiek, czyli starość na wzór młodości,  mity i tabu związane ze starością,  dawne i nowe formy ageismu, status społeczny i role społeczne w starości,  starość a religia, partycypacja społeczna, kapitał społeczny ludzi starszych, prawne ramy starości, medykalizacja starości, nowe technologie medyczne i związane z nimi problemy etyczne, edukacja ludzi starych – inkluzja czy ekskluzja, procesy migracyjne – szanse i zagrożenia,
 • starość w przestrzeni prywatnej:  indywidualne doświadczenia starości i starzenia się, biograficzne uwarunkowania procesu starzenia się, relacje rodzinne, towarzyskie, sąsiedzkie, preferowane formy życia rodzinnego w starości, seksualność, przemiany relacji rodzinnych i międzypokoleniowych, osamotnienie i stres, style życia w starszym wieku, wsparcie społeczne, sieci społeczne ludzi starszych.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Duży
  Na konferencji wygłoszony został referat pt. „Źródła danych do analiz związanych z sytuacją osób starszych w Polsce w zasobach statystyki publicznej – próba zestawienia z uwzględnieniem specyfiki wybranych województw”.

5 czerwca 2013 r., Toruń

Obchody Międzynarodowego Roku Statystyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 1. Organizator:
  Wydział Matematyki i Informatyki UMK
 2. Cel współpracy:
 • wzmocnienie istniejącej współpracy między grupami badawczymi,
 • rozwój nowych kierunków współpracy w zakresie szeroko rozumianej stochastyki,
 • wzajemna prezentacja osiągnięć naukowych.
 1. Udział przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wioletta Zwara
 • Otwarcie obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki,
 • Udział w inauguracji obchodów -  sesji specjalnej nt. "Prawdopodobieństwa i statystyki dla nauki i technologii".

22-23  kwietnia 2013 r., Bydgoszcz

Konferencja pt. „Zarządzanie wiedzą w badaniach i procesach rozwoju organizacji"

 1. Organizator:
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
 1. Cel konferencji:
  Wymiana doświadczeń z zakresu rozwoju organizacji.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wioletta Zwara, Barbara Ptaszyńska
  W ramach konferencji zaprezentowano referat "Rola Urzędów Statystycznych w tworzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji społeczno-gospodarczej". W prezentacji wskazano, iż społeczeństwo, poprzez chęć odkrywania wiedzy, stale wskazuje na potrzebę takiego sposobu tworzenia informacji, który zapewniłby odwzorowanie świata realnego i umożliwiał tym samym podjęcie właściwych decyzji. Taka rola została przypisana statystyce publicznej i działającym w jej ramach urzędom statystycznym. W wystąpieniu skoncentrowano się na zadaniach realizowanych na poziomie regionalnych jednostek statystycznych w tytułowym zakresie, a także znaczeniu urzędów dla oceny faktów oraz odkrywania nowych współzależności, trendów i wzorców.

 

15-16 listopada 2012 r., Toruń
Międzynarodowa konferencja naukowa „Statystyczny obraz metropolii – stan obecny i perspektywy rozwoju”

 1. Organizator:
  Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Toruniu, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 1. Cel konferencji:
  Celem konferencji było przedstawienie i przedyskutowanie takich zagadnień jak: delimitacja obszarów metropolitalnych, metropolia jako sposób na rozwój regionu, statystyczna diagnoza metropolii, metropolizacja traktowana jako element polityki regionalnej państwa.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
   „Statystyczny obraz Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego na tle wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce według typologii OECD”.
  Małgorzata Rybak
  „Województwo kujawsko-pomorskie i region Nord-Pas-De-Calais Regionalny kontekst rozwoju w oparciu o wskaźniki lizbońskie”.

 

20 września 2012 r., Bydgoszcz

Konferencja Naukowa: „Kształcenie dla pracy – perspektywa regionalna”

 1. Organizator:
  Wyższa Szkoła Gospodarki
 1. Cel konferencji:
  Problematykę konferencji sformułowano w ramach czterech głównych sprzeczności, diagnozowanych w Polsce i polskich regionach w trójkącie gospodarki, edukacji i polityki regionalnej.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Wygłoszenie referatu pt. „Absolwenci kujawsko-pomorskich szkół wyższych – kadry dla regionalnej gospodarki?” prezentującego analizę sytuacji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Poruszono kwestie delimitacji i zróżnicowania obszarów metropolitalnych w zakresie zagadnień demograficzno-społecznych i ekonomicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Podstawę analizy stanowiły wybrane, ujęte w statystyce publicznej obszary metropolitalne w 2010 r. Do oceny ich wewnętrznego zróżnicowania posłużono się typologią OECD, która pozwoliła w ujęciu jednostek funkcjonalnych ukazać skalę procesów suburbanizacji.

 

27 września 2011 r., Świecie

Konferencja Naukowa: „Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy"

 1. Organizator:
  Starosta Powiatu Świeckiego
 1. Cel konferencji:
  Finalizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Wygłoszenie referatu pt. „Demografia w regionie”, który ukazywał aktualną sytuację i prognozy demograficzne w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem grup ekonomicznych i funkcjonalnych ludności. Zaprezentowana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, w tym władz powiatu świeckiego, przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz uczestniczących w konferencji dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z regionu i okolicy.

 

5-7 maja 2011 r., Ohrid w Macedonii

Konferencja Naukowa: „4-th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development

 1. Organizator:
  ICEIRD Consortium
 1. Cel konferencji:
  Udział w konferencji prezentującej doświadczenia rządów, ministerstw, agencji rządowych, ekspertów w dziedzinie innowacji (z uniwersytetów, ośrodków badawczo-rozwojowych, centrów transferu technologii) i praktyków (z MŚP, inkubatorów przedsiębiorczości oraz organizacji wspierających przedsiębiorczość) w zakresie kształtowania postaw innowacyjnych podmiotów regionalnych, które wspomogą proces budowania centrum wiedzy o Regionie.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Gierańczyk
  Wygłoszenie referatu „Innovativeness of enterprises in Kujawsko-Pomorskie voivodship as an object of interest of the Kujawsko-Pomorskie Regional Research Centre”, zawierającego analizę innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w województwie kujawsko-pomorskim oraz prezentację podejmowanych przez US w Bydgoszczy działań na rzecz promocji przedsiębiorczości i innowacyjności jako podstawowych stymulant kształtujących konkurencyjność struktur regionalnych i krajowych.

 

19 stycznia 2011 r., Warszawa

Konferencja Naukowa: „KSAP – NAPA CONFERENCE ON PUBLIC ADMINISTRATION”

 1. Organizator:
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) oraz the National Academy of Public Administration (NAPA) na Ukrainie
 1. Cel konferencji:
  Rozszerzenie zakresu współpracy między obiema szkołami administracji publicznej.
 1. Wystąpienia przedstawicieli US Bydgoszcz:
  Wiesława Duży
  Wygłoszenie referatu  „Public Administration of Regional Development in the Ruropean Union and Poland”. Referat poświęcony był miejscu administrowania, rozumianego jako zarządzanie, w realizacji polityki rozwoju regionalnego. Przywołano szereg projektów realizowanych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w Polsce, w tym przez Urzędy Statystyczne.
Do góry