Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje na temat gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim. Odnaleźć w nim można m.in.  dane statystyczne dotyczące przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków, przeciętnego miesięcznego spożycia niektórych artykułów żywnościowych oraz wyposażenia w niektóre przedmioty trwałego użytkowania. Informacje dla województwa przedstawiane są w porównaniu z rokiem poprzednim i w stosunku do Polski.