Opracowanie prezentuje dane dotyczące produkcji i plonów  upraw rolnych i ogrodniczych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.