Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) opublikowanych w pierwszej informacji sygnalnej województwa kujawsko-pomorskiego (z 27 września 2022 r.) o nowe (wstępne) informacje (w tym w podziale na powiaty) w zakresie: ludności według stanu cywilnego, kraju urodzenia, kraju obywatelstwa, charakterystyki demograficzno-społecznej (osoby według poziomu wykształcenia, osoby z niepełnosprawnościami) oraz gospodarstw domowych. W opracowaniu przedstawiono również dane na temat struktury cudzoziemców.