Według ostatecznych danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) 31 marca 2021 r. województwo kujawsko-pomorskie zamieszkiwało 2027,3 tys. osób. Liczba ludności była mniejsza o 3,4% w porównaniu z wynikami NSP 2011 (w Polsce spadek o 1,2%). Według stanu na 31 marca w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. było 778,3 tys. mieszkań, tj. o 10,4% więcej niż w 2011 r.