Informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 o sytuacji osób na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. W spisie zastosowano definicję aktywności ekonomicznej ludności zalecaną przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ i Urząd Statystyczny Unii Europejskiej, opartą o rekomendacje Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zgodnie z tymi zaleceniami przedmiotem badania osób był fakt wykonywania/posiadania pracy w okresie badanego tygodnia (od 25 do 31 marca 2021 r.) bądź poszukiwania pracy i gotowość do jej podjęcia.  Badaniem objęto osoby w wieku 15 lat i więcej. Przyjęto regułę klasyfikowania każdej osoby tylko do jednej z trzech kategorii: pracujących, bezrobotnych lub biernych zawodowo (faktyczna, a nie formalno-prawna sytuacja zawodowa badanych osób).