W opracowaniu sygnalnym przedstawione zostały informacje dotyczące sytuacji demograficznej w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r. oraz prognozowane zmiany liczby ludności do 2050 r. z uwzględnieniem płci i wieku ludności oraz w podziale na miasta i tereny wiejskie. Analiza obejmuje także prognozowane zmiany liczby ludności według ekonomicznych oraz 5-letnich grup wieku, z uwzględnieniem zjawiska podwójnego starzenia się społeczeństwa. Przeanalizowano ponadto wpływ ruchu naturalnego i migracyjnego na zmiany stanów ludności.