Opracowanie sygnalne zawiera informacje dotyczące dochodów, wydatków i wyników finansowych budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, tj. gmin, powiatów, miast na prawach powiatu i województwa. Wybrane wskaźniki zostały przedstawione na tle kraju i województw.