W opracowaniu omówiono aktualną sytuację studentów i absolwentów cudzoziemców kształcących się w województwie kujawsko-pomorskim w roku akademickim 2016/2017 z uwzględnieniem zmian w odniesieniu do lat poprzednich. Zaprezentowano także podstawowe dane dotyczące cudzoziemców – słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów, a także pracowników naukowych wyższych uczelni województwa kujawsko-pomorskiego oraz podstawowe dane dotyczące udzielanej studentom pomocy materialnej i socjalnej.