Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego m.in. w zakresie rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i podmiotów gospodarki narodowej. Biuletyn dostarcza informacji o województwie kujawsko-pomorskim na tle kraju oraz innych województw. Dane prezentowane są również w podziale na podregiony i powiaty, a także sekcje i działy PKD. Zamieszczone informacje prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.